lagen.nu

Semidispositiv lag

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En lag som kan avtalas bort eller inskränkas genom vissa förutbestämda sätt.

Semidispositivitet kan även gälla enskilda bestämmelser.

Exempel på semidispositiva bestämmelser är delar av Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) där det enligt 2 § 3 st går att göra avvikelser från exempelvis turordningsbestämmelser genom kollektivavtal.

Se även subsidiär lag och dispositiv lag.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation