Semidispositiv lag

En lag som kan avtalas bort eller inskränkas genom vissa förutbestämda sätt.

Semidispositivitet kan även gälla enskilda bestämmelser.

Exempel på semidispositiva bestämmelser är delar av Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) där det enligt 2 § 3 st går att göra avvikelser från exempelvis turordningsbestämmelser genom kollektivavtal.

Se även subsidiär lag och dispositiv lag.