Testamentstagare

Den som mottar något på grund av ett testamente.

Testamentstagare delas upp i legatarier och universella testamentstagare.