Tvegifte

Tvegifte är ett brott som innebär att person som redan är gift ingår nytt äktenskap.