Utlänning

Utlänning är en person som inte är svensk medborgare.