Utsträckning

Innebär att inteckningen kommer att innefatta fler fastigheter (se 22 kap. 7 § jordabalken).