lagen.nu

Vigsel

Ingen har skrivit en beskrivning av "Vigsel" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Vigsel finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1994 s. 108: En präst, som vigt en senildement person, har med hänsyn till omständigheterna ansetts inte böra fällas till ansvar för tjänstefel.
NJA 2010 s. 648: En vigsel kan vara ogiltig, om en parts äktenskapsvilja har brustit i så grundläggande hänseenden att det är uppenbart att ett samtycke över huvud taget inte har förelegat, trots att parten vid...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation