NJA 2004 not 43

Framställning om utlämning till Republiken Litauen av R.P., medborgare i Litauen.

Den 24:e. 43.(Ö 2379-04) Framställning om utlämning till Republiken Litauen av R.P., medborgare i Litauen.

Huvudåklagarämbetet i Litauen begärde i en framställning den 21 april 2004 att R.P. skulle utlämnas till Litauen. Till stöd för framställningen åberopades dels ett häktningsbeslut den 25 september 2003 från distriktsdomstolen i Klaipeda, dels ett häktningsbeslut den 6 april 2004 från samma domstol. Av det förstnämnda beslutet framgick att R.P. var misstänkt för stöldbrott den 16 augusti 2003 i byn Saulazoliai i Klaipedadistriktet. Av det senare häktningsbeslutet framgick att han också var misstänkt för våldtäkt den 29 november 2003 i Klaipeda.

Sedan ärendet enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott överlämnats till Riksåklagaren och utredning verkställts, överlämnade Riksåklagaren enligt 17 § samma lag ärendet jämte eget yttrande till HD.

Den offentlige försvararen meddelade i skrift den 8 juni 2004 att R.P. medgav framställningen om utlämning.

HD:s beslut:Eftersom R.P. numera har samtyckt till utlämning, saknas det anledning för HD att yttra sig i sak (jfr 15 § utlämningslagen och p. 1 i övergångsbestämmelserna till lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder samt NJA 2001 C 55), varför HD avskriver ärendet och överlämnar handlingarna i ärendet till regeringen utan eget yttrande.