NJA 2006 not 37

Framställning om utlämning till Schweiz av B.Z., medborgare i Serbien och Montenegro.

Den 26:e. 37. (Ö 1056-06) Framställning om utlämning till Schweiz av B.Z., medborgare i Serbien och Montenegro.

Justitieministeriet i Schweiz begärde i en framställning den 12 februari 2004 att B.Z. skulle utlämnas till Schweiz. Till stöd för denna begäran åberopades ett häktningsbeslut av undersökningsdomaren vid Amtsstatthalteramt Willisau i kantonen Luzern den 6 oktober 2003. I beslutet anges att B.Z. är misstänkt för rån, skadegörelse, hemfridsbrott och vapenbrott den 29 maj 2000 i Willisau, Schlossfeld.

Sedan ärendet enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott överlämnats till riksåklagaren, överlämnade riksåklagaren enligt 17 § samma lag ärendet jämte eget yttrande till HD.

Den offentlige försvararen meddelade i skrift den 3 maj 2006 att B.Z. medgav framställning om utlämning.

HD:s beslut. Eftersom B.Z. numera har samtyckt till utlämning, saknas det anledning för HD att yttra sig i sak (jfr 15 § utlämningslagen samt NJA 2001 C 55). HD avskriver därför ärendet och överlämnar handlingarna i ärendet till regeringen utan eget yttrande.