RH 1995:174

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 20 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärningar: 1. C.N. har den 6 december 1994 omkring kl 21.00 fört personbil från Axvall till Skövde på bl.a. riksväg 49 och 46/48 efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgått till 0,56 milligram per liter.

2. C.N. har den 2 mars 1995 omkring kl 14.00 fört personbil på riksväg 23 vid Sandsbro inom Växjö kommun efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft uppgått till 0,13 milligram per liter.

Yrkande i hovrätten: skyddstillsyn.

Rubricering: 1. grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

2. rattfylleri (4 § 1 st trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse två månader (avser även olovlig körning, grovt brott i två fall).

Skäl: (Tingsrätten: C.N. dömdes den 27 oktober 1994 för bl.a. grovt rattfylleri till fängelse en månad. Han avtjänar för närvarande detta straff. - Med hänsyn till brottets art, särskilt den påtagliga faran för trafiksäkerheten som den första körningen måste ha inneburit - den ägde rum under relativt lång sträcka i mörker med släp - är annan påföljd än fängelse utesluten. C.N. skall därför dömas till ett särskilt fängelsestraff, vars längd med beaktande av vad som stadgas i 34 kap. 3 § 2 st brottsbalken kan stanna vid två månader.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.