RH 2000:49

Tilltalad har av tingsrätt dömts till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, varvid förordnats att den tilltalade skulle vara omhändertagen enligt 28 kap. 6 b § brottsbalken. Sedan åklagaren överklagat domen bestämde hovrätten påföljden till fängelse och förordnade att bl.a. de dagar som den tilltalade varit omhändertagen enligt tingsrättens beslut skulle anses verkställda i anstalt.

R.M. dömdes den 25 februari 2000 av Uppsala tingsrätt för stöld m.m. till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. I domslutet angavs att fängelse tio månader skulle ha ådömts, om fängelse hade valts som påföljd. Vidare förordnades att R.M. skulle vara omhändertagen enligt 28 kap. 6 b § brottsbalken till dess han överförts till ett behandlingshem.

Åklagaren överklagade domen och yrkade bl.a. att påföljden skulle bestämmas till fängelse.

Svea hovrätt (2000-08-25, hovrättslagmannen Bengt Sjögren, hovrättsrådet Christine Möller och tf. hovrättsassessorn Magdalena Petersson, referent, samt nämndemännen Birgit Ihrfors och Harriet Tängberg) dömde R.M. till fängelse och förordnade att fängelsestraffet skulle anses verkställt i anstalt bl.a. till en tid av tre dagar motsvarande den tid som R.M. varit omhändertagen i enlighet med tingsrättens förordnande.

Hovrätten anförde i sina domskäl följande.

R.M. har i målet varit berövad friheten som anhållen och häktad under sammanlagt 31 dagar. Därutöver har R.M. varit omhändertagen under tre dagar efter tingsrättens dom. Med tillämpning analogivis av bestämmelsen i 33 kap. 5 § andra stycket punkten 3 jämförd med 28 kap. 6 b § brottsbalken bör R.M. tillgodoräknas även dessa tre dagar såsom verkställda i anstalt.

Målnummer B 1865/00