FFFS 2020:22

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för

försäkringsrörelse;

beslutade den 13 oktober 2020.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 7 kap. 2 § försäkringsrörelse-

förordningen (2011:257) och 15 § förordningen (2001:100) om den officiella

statistiken att det i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:3)

om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse ska införas en ny paragraf, 1 kap.

2 a §, av följande lydelse.

1 kap.

2 a § Föreskrifterna gäller inte för en försäkringsförening som har fått undantag av

Finansinspektionen enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2020.

ERIK THEDÉEN

Nanny Hiort

FFFS 2020:22

Utkom från trycket

den 19 oktober 2020