FFS 2017:11

Försvarsmaktens föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens skyddsföreskrifter (FFS 2010:5)

FÖRSVARETS

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2017:11

Utkom från trycket

2017-12-18

Försvarsmaktens föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens skyddsföreskrifter (FFS

2010:5);

beslutade den 8 december 2017.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 14 § skyddsförordningen (2010:253) att 21 § Försvars-

maktens skyddsföreskrifter (FFS 2010:5)

ska ha följande lydelse.

21 §1 Inom Försvarsmakten fattas beslut i frågor om skyddsobjekt som avses i 5 § 5 skyddslagen

(2010:305) av myndighetschefen.

Beslut i frågor om skyddsobjekt som avses i 5 § 4 och 6 § andra stycket skyddslagen och 2 § 1–3

skyddsförordningen (2010:523) ska fattas av Försvarsmaktens insatschef, eller, om han eller hon

har bestämt det, av

1.

en avdelningschef vid insatsstaben, eller,

2.

i fråga om skyddsobjekt inom en militärregion, chefen för den militärregionen.

_____________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2018.

Micael Bydén

Carin Bratt

1

Senaste lydelse FFS 2013:1.