HSLF-FS 2016:63

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgiftsfri screening för bröstcancer med mammografi

HSLF-FS

2016:63

Utkom från trycket

den 20 juni 2016

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-6-27

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

om avgiftsfri screening för bröstcancer med

mammografi;

beslutade den 7 juni 2016.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 3 § förordningen

(2016:660) om avgiftsfrihet för screening för bröstcancer med mam-

mografi och beslutar följande allmänna råd.

1 § I denna författning ges kompletterande föreskrifter och allmän-

na råd till lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom

hälso- och sjukvården och förordningen (2016:660) om avgiftsfrihet

för screening för bröstcancer med mammografi.

2 § De uttryck som används i dessa föreskrifter och allmänna råd

har samma betydelse som i lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss

screening inom hälso- och sjukvården.

3 § Avgiftsfri screening för bröstcancer med mammografi ska om-

fatta kvinnor som är 40–74 år och ska erbjudas var 18–24:e månad.

Om det av medicinska skäl är olämpligt eller obehövligt, ska en

kvinna inte erbjudas screeningundersökning.

Allmänna råd

Det kan t.ex. vara olämpligt eller obehövligt att erbjuda en kvinna

screeningundersökning om hon redan har genomgått mammografi,

som inte är screening, inom det intervall som anges i 3 § första

stycket.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2016.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Anders Kring

HSLF-FS

2016:63

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2016