Förordning (2016:660) om avgiftsfrihet för screening för bröstcancer med mammografi

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2016-06-02
Ändring införd
SFS 2016:660
Ikraft
2016-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården. De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen.

2 §  Landstingets ansvar enligt 2 § lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården avser screening för bröstcancer med mammografi i enlighet med vad som föreskrivs med stöd av 3 §.

3 §  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

  1. vilka ålderskategorier som ska omfattas av screeningen,
  2. med vilka intervall screeningen ska erbjudas, och
  3. de ytterligare villkor som ska gälla för screeningen.

  • HSLF-FS 2016:63: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgiftsfri screening för bröstcancer med mammografi

Ändringar

Förordning (2016:660) om avgiftsfrihet för screening för bröstcancer med mammografi

Tryckt format (PDF)

Ikraftträder
2016-07-01