KOVFS 2008:8

Konsumentverkets allmänna råd om stegar och arbetsbockar beslutade den 27 november 2008

Konsumentverkets allmänna råd om stegar och

arbetsbockar

beslutade den 27 november 2008

Konsumentverket beslutar, med stöd av 5 § 2 förordningen (2007:1139)

med instruktion för Konsumentverket, följande allmänna råd.

Omfattning

Vid tillämpningen av bestämmelsen om säkra varor i 7 § produkt-

säkerhetslagen (2004:451) gäller dessa allmänna råd för bärbara stegar

och arbetsbockar som marknadsförs till konsumenter för enskilt bruk.

Stegar och arbetsbockar som tillhandahålls konsumenter bör vara

utformade, provade och märkta i enlighet med vid varje tid gällande

föreskrifter för stegar och arbetsbockar utfärdade av Arbetsmiljöverket.

________________________________

Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2009, då riktlinjer

(KOVFS 1985:4) för stegar upphör att gälla.

GUNNAR LARSSON

Ulrika Forsman

KOVFS

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041

__________________________________________________________________________________________________

2008:8

Utkom från trycket

den 5 december 2008