NFS 2012:7

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2012:7

Utkom från trycket

Naturvårdsverkets meddelande om

upphävda allmänna råd;

beslutat den 18 oktober 2012.

1 § Naturvårdsverket beslutar att upphäva allmänna råd, NFS 2003:8, om

natur- och kulturreservat enligt 7 kap.miljöbalken och förordningen (1998:1252)

om områdesskydd.

__________

Naturvårdsverket

MARIA ÅGREN

Rikard Janson

(Avdelningen

för

genomförande)

den 25 oktober 2012

Elanders Sverige AB, 2012