NFS 2015:6

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2015:6

Utkom från trycket

den 7 oktober 2015

Naturvårdsverkets förteckning

över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken ;

komplettering och ändring av verkets förteckning (NFS

2014:29)

beslutad den 1 oktober 2015

Med stöd av 7 kap. 27 § miljöbalken samt 15 § förordningen (1998:1252)

om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. kungör Naturvårdsverket följande

kompletteringar och ändringar till förteckningen i dess lydelse enligt NFS

2014:29 innebärande kompletteringar och ändringar i bilaga 1 a avseende

Natura 2000-områden (efter regeringsbeslut den 31 augusti 2015) samt upp-

daterad version av bilaga 2 avseende Ramsarområden (efter regeringsbeslut

den 29 januari 2015).

Naturvårdsverket

KERSTIN CEDERLÖF

Anna Helena Lindahl

(Avdelningen

för

genomförande)

2

NFS 2015:6

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0340195

Bruten

201508

6280

9010

SE0340196

Stenstugu skog

201508

6210

6410

7210

9070

SE0340197

Jusarve skog

201508

6410

9010

SE0340198

Hajdhagen

201508

6110

6280

6410

7230

9070

SE0340199

Sajgs

201508

1220

6110

6280

7210

9010

SE0340200

Sigfride

201508

6280

6410

7230

9070

SE0340201

Suderbys hällar

201508

6280

8240

9010

SE0340202

Kyllajhajdar

201508

6110

6280

8240

9010

Bilaga 1 a

Tillägg till förteckning (NFS 2014:29) bilaga 1 a av nya Natura 2000-

områden enligt habitatdirektivet

3

NFS 2015:6

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

9180

SE0340203

Ormhällar-Bromyr

201508

5130

6110

6280

6410

7210

7230

8240

9070

SE0340204

Pärkhagen

201508

6110

6280

6410

7210

7230

8240

9010

SE0340205

Stora Vikers

201508

6110

6280

6410

7210

7230

8240

9010

9070

SE0340206

Stadshagen

201508

6280

8240

9010

SE0340207

Slättflis

201508

6280

8240

9010

SE0340208

Törrvesklint

201508

1220

1230

6210

6410

4

NFS 2015:6

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

7230

8210

9010

SE0340209

Jungfrun

201508

1220

8210

9010

5

NFS 2015:6

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Livsmiljöer Typ av

ändring

livsmiljöer

Djur o.

växt-

arter

Typ av änd-

ring djur o.

växtarter

SE0340038

Danbo

9070

ny naturtyp

SE0340109

Krakvät

7230

ny naturtyp

6410

har strukits

SE0340110

Sävvät

7230

ny naturtyp

6410

har strukits

SE0340120

Bästeträsk

6530

ny naturtyp 1988

ny art

7220

ny naturtyp 1013

ny art

8240

ny naturtyp

9020

ny naturtyp

1230

ny naturtyp

1630

ny naturtyp

SE0340131

Herrgårdsklint

7210

ny naturtyp

7230

ny naturtyp

91D0

ny naturtyp

SE0340132

Hässleänget

har utgått

och slagits

ihop med

SE0340120

Bästeträsk

6530

9020

har strukits

har strukits

SE0340139

Bräntings

haid har utgått

och slagits

ihop med

SE0340120

Bästeträsk

SE0340144

Hoburgs bank

1351

ny art

SE0340145

Gildarshagen

har utgått

och slagits

ihop med

SE0340120

Bästeträsk

Specifikation av ändringar i förteckning (NFS 2014:29) bilaga 1 a avseende

områden föreslagna enligt habitatdirektivet

6

NFS 2015:6

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Livsmiljöer Typ av

ändring

livsmiljöer

Djur o.

växt-

arter

Typ av änd-

ring djur o.

växtarter

SE0340154

Asunden

1210

ny naturtyp

1220

ny naturtyp

1230

ny naturtyp

8210

ny naturtyp

SE0340156

Liste-Hammars

(namnändrad

från Liste)

SE0340158

Bungenäs

9010

ny naturtyp

SE0340187

Kölningsträsk

har utgått

och slagits

ihop med

SE0340120

Bästeträsk

SE0340189

Rutemyr har

utgått och sla-

gits ihop med

SE0340120

Bästeträsk

7

NFS 2015:6

Bilaga 2

Ramsarområden, dvs. områden som pekats ut i enlighet

med 1971 års konventionen om våtmarker av internationell

betydelse i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar

(Ramsarkonventionen)

Ersätter förteckning (NFS 2014:29) bilaga 2

Namn

Aloppkölen-Köpmankölen

Asköviken-Sörfjärden

Blaikfjället

Blekinge skärgård

Dumme mosse

Dättern

Emån

Falsterbo-Foteviken

Fylleån

Färnebofjärden

Gammelstadsviken

Getapulien-Grönbo

Getterön

Gotlands ostkust

Gullhög-Tönningfloarna

Gustavsmurarna-Tröskens rikkärr

Helge å

Hjälstaviken

Hornborgasjön

Hovranområdet

Jonstorp-Vegeåns mynning

Kallgate-Hejnum

Kilsviken-Åråsviken

Klingavälsån-Krankesjön

Komosse

Koppången

Kvismaren

Laidaure

Lundåkrabukten

Mannavuoma

Mellanljusnan

Mellerstön

Mossaträsk-Stormyran

Mörrumsån-Pukaviksbukten

Nittälven

Nordre älvs estuarium

Oldflån-Flån

Oset-Rynningeviken

Ottenby

8

NFS 2015:6

Persöfjärden

Pirttimysvuoma

Päivävuoma

Rappomyran

Sikåsvågarna

Sjaunja

Stigfjorden

Store Mosse

Storkölen

Svartådalen

Svenska högarna-Nassa

Svensksundsviken-Ållonöfjärden

Tavvavuoma

Tjålmejaure-Laisdalen

Träslövsläge-Morups Tånge

Tysjöarna

Tåkern

Tärnasjön

Tönnersjöheden-Årshultsmyren

Umeälvens delta

Vasikkavuoma

Vattenån

Vindelälven

Västra Roxen

Ånnsjön

Åsnen

Ölands ostkust

Östen

Övre Sulån