NFS 2016:4

av Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:7) [till 2 och 26 kap. miljöbalken och 12-14 och 19 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd] om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2016:4

Utkom från trycket

den 15 juni 2016

Upphävande

av Naturvårdsverkets allmänna råd ( 2006:7 ) [till 2 och

26 kap. miljöbalken och 12-14 och 19 §§ förordningen

( 1998:899 ) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd] om

små avloppsanordningar för hushållsspillvatten

beslutat den 2 juni 2016.

Naturvårdsverket upphäver Naturvårdsverkets allmänna råd [till 2 och 26 kap.

miljöbalken och 12-14 och 19 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verk-

samhet och hälsoskydd] om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten.

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Rikard Janson

(Avdelningen

för

genomförande)