NFS 2018:8

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2018:8

Utkom från trycket

den 28 september 2018

Naturvårdsverkets förteckning (NFS 2014:29) över

naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken ;

komplettering och ändring av Naturvårdsverkets

förteckning

beslutad den 13 september 2018

Med stöd av 7 kap. 27 § miljöbalken och 15 § första stycket 1, 2 och 4 samt andra

stycket förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

kungör Naturvårdsverket i fråga om Naturvårdsverkets förteckning (2014:29)

över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalkendels följande komplet-

teringar och ändringar av bilaga 1 a (efter regeringens beslut den 31 maj 2018,

ärende nr M2015/02273/Nm och M2015/02658/Nm), dels att bilagor 2-6 ska

ha följande lydelse.

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Gunilla Ewing Skotnicka

(Naturavdelningen)

1 I bilaga 1 har vissa arter inte medtagits på grund av sin känslighet.

2

NFS 2018:8

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0340211 Hejnum hällar

201805

5130

1477

6110

1982

6270

1988

6280

6410

7210

7230

8240

9010

9070

SE0340212 Bälsalvret

201805

6210

1065

6280

6410

7210

7220

7230

9010

9070

SE0250197 Skommarmossen

201805

3160

3260

7140

9010

91D0

SE0710240 Habborn

201805

201805 7140

A104

9010

A108

A217

A223

A234

A236

A409

SE0810350 Kalvtjärnarna

201805

A104

A108

A127

Bilaga 1 a

Tillägg till förteckning (NFS 2014:29) bilaga 1 a av nya Natura 2000-

områden enligt habitatdirektivet och fågeldirektivet

3

NFS 2018:8

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

A166

A222

A223

A236

A241

A409

A456

SE0810394 Vardo-, Laster- och

201805

A001

Fjällfjällen

A002

A082

A098

A139

A140

A151

A154

A166

A170

A194

A216

A222

A241

A272

A409

A456

SE0810443 Ammarnäsdeltat

201805

A002

A007

A068

A140

A151

A154

A157

A166

A170

A193

A194

A222

4

NFS 2018:8

Bilaga 1 a

Specifikation av ändringar i förteckning (NFS 2014:29) bilaga 1 a avseende

områden föreslagna enligt habitatdirektivet

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Livs-

miljöer

Typ av

ändring

livs-

miljöer

Djur- o.

växt-

arter

Typ av änd-

ring djur- o.

växtarter

SE0230219 Åtvidsnäs

3260

ny naturtyp

9010

ny naturtyp

SE0230364 Hästenäs

9050

ny naturtyp

9070

ny naturtyp

9080

har strukits

SE0320231 Stocksmyr-Brännan

3260

ny naturtyp

(namnändrad från

91E0

ny naturtyp

Stocksmyr)

SE0340118 Bojsvätar

9080

ny naturtyp

SE0340147 Hejnum Kallgate

7220

ny naturtyp

9020

ny naturtyp

9080

ny naturtyp

SE0410174 Gömarken har utgått

1166

har strukits

och slagits ihop med

SE0410175 Gö

SE0410175 Gö (namnändrad

1140

ny naturtyp 1042

ny art

från Gö bokskog)

1150

ny naturtyp 1083

ny art

1160

ny naturtyp

1170

ny naturtyp

1210

ny naturtyp

1620

ny naturtyp

2330

ny naturtyp

4030

ny naturtyp

6270

ny naturtyp

6410

ny naturtyp

8230

ny naturtyp

9020

ny naturtyp

9070

ny naturtyp

9080

ny naturtyp

9190

ny naturtyp

5

NFS 2018:8

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Livs-

miljöer

Typ av

ändring

livs-

miljöer

Djur- o.

växt-

arter

Typ av änd-

ring djur- o.

växtarter

91D0

ny naturtyp

SE0420240 Ravlunda skjutfält

1042

ny art

1106

ny art

1163

ny art

SE0530085 Säveån

1106

ny art

SE0720056 Näkten

3160

ny naturtyp 1029

ny art

3260

ny naturtyp 1163

ny art

SE0720288 Dammån-Storån

1355

ny art

SE0720294 Gimån; Uppströms

3160

ny naturtyp 1029

ny art

Holmsjön

7140

ny naturtyp

SE0810016 Björnlandets national- 7160

ny naturtyp

park

8220

ny naturtyp

9050

ny naturtyp

SE0810080 Vindelfjällen

1389

ny art

1929

ny art

1986

ny art

SE0810385 Rövattsliden

1389

ny art

SE0810396 Daune

6520

ny naturtyp

SE0820056 Laisdalens fjällurskog 3110

har strukits

1355

ny art

4030

har strukits

1931

har strukits

6110

har strukits

7320

ny naturtyp

SE0820120 Pieljekaise

1355

ny art

6

NFS 2018:8

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Livs-

miljöer

Typ av

ändring

livs-

miljöer

Djur- o.

växt-

arter

Typ av änd-

ring djur- o.

växtarter

SE0820123 Hornavan-Sädvajaure 7320

ny naturtyp 1015

ny art

fjällurskog

1355

ny art

1986

ny art

SE0820124 Tjeggelvas

3110

har strukits

1355

ny art

SE0820125 Ramanj

1029

har strukits

1355

ny art

SE0820130 Udtja

4030

har strukits

1355

ny art

6110

har strukits

SE0820154 Kallovaratjeh

7240

har strukits

1969

har strukits

SE0820156 Pärlälvens fjällurskog

3110

har strukits

1029

har strukits

6110

har strukits

1930

har strukits

1933

har strukits

1981

ny art

SE0820163 Kvikkjokk-Kabla

fjällurskog

3110

har strukits

SE0820185 Sarek

6230

har strukits

1013

ny art

8230

har strukits

1355

ny art

1986

ny art

SE0820186 Ultevis fjällurskog

4030

har strukits

1355

ny art

6110

har strukits

SE0820193 Stubba

6110

har strukits

SE0820202 Stora Sjöfallet

8230

har strukits

1355

ny art

SE0820204 Kaitum fjällurskog

3110

har strukits

6110

har strukits

SE0820209 Lina fjällurskog

6110

har strukits

1029

ny art

SE0820216 Sjaunja

6230

har strukits

7

NFS 2018:8

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Livs-

miljöer

Typ av

ändring

livs-

miljöer

Djur- o.

växt-

arter

Typ av änd-

ring djur- o.

växtarter

SE0820234 Stordalen

7240

har strukits

1355

ny art

SE0820243 Rautas

1528

ny art

1933

har strukits

SE0820261 Abisko

8230

har strukits

1355

ny art

1981

har strukits

SE0820275 Alajaure

7240

har strukits

SE0820282 Torneträsk-Soppero

2320

ny naturtyp 1930

har strukits

fjällurskog

3110

har strukits

6110

har strukits

SE0820284 Vadvetjåkka

1986

ny art

SE0820293 Norra Torneträsk

7240

ny naturtyp 1355

ny art

7320

ny naturtyp 1986

ny art

1988

har strukits

SE0820294 Yraft

1389

har strukits

SE0820295 Laidauredeltat

1355

ny art

SE0820334 Sulitelma

3220

ny naturtyp 1015

ny art

4060

ny naturtyp 1961

har strukits

4080

ny naturtyp

6150

ny naturtyp

6170

ny naturtyp

6430

ny naturtyp

6450

ny naturtyp

7140

ny naturtyp

7230

ny naturtyp

7240

ny naturtyp

8110

ny naturtyp

8120

ny naturtyp

8210

ny naturtyp

8220

ny naturtyp

8340

ny naturtyp

9040

ny naturtyp

8

NFS 2018:8

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Livs-

miljöer

Typ av

ändring

livs-

miljöer

Djur- o.

växt-

arter

Typ av änd-

ring djur- o.

växtarter

SE0820619 Tavvavuoma

2320

ny naturtyp 1355

ny art

1389

har strukits

1911

ny art

SE0820620 Pältsa

7240

ny naturtyp 1389

har strukits

7320

ny naturtyp 1911

ny art

1986

ny art

SE0820621 Låktatjåkka

1355

ny art

1961

har strukits

1988

har strukits

SE0820623 Nissuntjårro

7320

ny naturtyp 1355

ny art

1931

ny art

1969

ny art

9

NFS 2018:8

Bilaga 1 a

Specifikation av ändringar i förteckning (NFS 2014:29) bilaga 1 a avseende

områden föreslagna enligt fågeldirektivet

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Fåglar

Typ av ändring

SE0320231 Stocksmyr-Brännan (namnändrad från

Stocksmyr)

A038

ny art

SE0810016 Björnlandets nationalpark

A166

ny art

A220

ny art

A456

ny art

10

NFS 2018:8

Bilaga 2

Områden som pekats ut i enlighet med 1971 års konventionen

om våtmarker av internationell betydelse i synnerhet såsom

livsmiljö för våtmarksfåglar (Ramsarkonventionen)

Aloppkölen-Köpmankölen

Asköviken-Sörfjärden

Blaikfjället

Blekinge skärgård

Dumme mosse

Dättern

Emån

Falsterbo-Foteviken

Fylleån

Färnebofjärden

Gammelstadsviken

Getapulien-Grönbo

Getterön

Gotlands ostkust

Gullhög-Tönningfloarna

Gustavsmurarna-Tröskens rikkärr

Helge å

Hjälstaviken

Hornborgasjön

Hovranområdet

Kallgate-Hejnum

Kilsviken-Åråsviken

Klingavälsån-Krankesjön

Komosse

Koppången

Kvismaren

Laidaure

Lundåkrabukten

Mannavuoma

Mellanljusnan

Mellerstön

Mossaträsk-Stormyran

Mörrumsån-Pukaviksbukten

Nittälven

Nordre älvs estuarium

11

NFS 2018:8

Oldflån-Flån

Oset-Rynningeviken

Ottenby

Persöfjärden

Pirttimysvuoma

Päivävuoma

Rappomyran

Sikåsvågarna

Sjaunja

Skälderviken

Stigfjorden

Store Mosse

Storkölen

Svartådalen

Svenska högarna-Nassa

Svensksundsviken-Ållonöfjärden

Tavvavuoma

Tjålmejaure-Laisdalen

Träslövsläge-Morups Tånge

Tysjöarna

Tåkern

Tärnasjön

Tönnersjöheden-Årshultsmyren

Umeälvens delta

Vasikkavuoma

Vattenån

Vindelälven

Västra Roxen

Ånnsjön

Åsnen

Ölands ostkust

Östen

Övre Sulån

12

NFS 2018:8

Bilaga 3

Områden som pekats ut i enlighet med 1992 års konvention om

skydd av Östersjöns marina miljö (Helcomkonventionen)

Axmar

Bullerö-Bytta

Falsterbohalvön med Måkläppen

Fifång-Askö-Hartsö

Finngrundet Östra Banken

Fladen

Gräsö-Singöarkipelagen

Hallands Väderö

Haparanda arkipelag

Höga kusten

Hoburgs bank

Holmöarna

Kopparstenarna-Gotska Sandön-Salvorevområdet

Kronören

Kullaberg-Skälderviken

Kungsbackafjorden

Kvädöfjärden med Torrö

Lilla Middelgrund

Lundåkrabukten

Marakallen

Morups Bank

Norra Midsjöbanken

Sankt Anna-Missjö arkipelagen

Stora Middelgrund och Röde Bank

Stora Nassa-Svenska Högarna

Torhamnsarkipelagen

Vänta Litets Grund

Värnanäsarkipelagen

13

NFS 2018:8

Bilaga 4

Områden som pekats ut i enlighet med 1992 års konvention

om skydd för den marina miljön i Nordostatlanten

(Osparkonventionen)

Bratten

Fladen

Gullmarsfjorden

Havstensfjorden

Kosterfjorden-Väderöfjorden

Kungsbackafjorden

Lilla Middelgrund

Morups bank

Nordre älvs estuarium

Stora Middelgrund och Röde bank

14

NFS 2018:8

Bilaga 5

Områden med höga naturvärden som pekats ut i enlighet med

1972 års konvention om skydd för världens kultur- och naturarv

(Världsarvskonventionen)

Laponia

Höga kusten och Kvarkens skärgård (i Finland)

Södra Ölands odlingslandskap

15

NFS 2018:8

Bilaga 6

Områden som utnämnts av UNESCO att ingå i det

världsomspännande nätverket med biosfärområden samt

biosfärkandidatområden godkända av svenska MAB-kommittén

Blekinge Arkipelag

Kristianstads Vattenrike

Vindelälven-Juhtatdahka

Voxnadalen

Vänerskärgården med Kinnekulle

Älvlandskapet Nedre Dalälven

Östra Vätterbranterna