RA-FS 2022:4

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Ansvarig utgivare: Jens Västberg

1

RA-FS 2022:4

Utkom från trycket

den 14 december 2022

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets

föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om

arkiv hos statliga myndigheter;

beslutade den 30 november 2022.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § arkivförordningen (1991:446) ifråga

om Riksarkivets föreskrifter (1991:1)1 och allmänna råd om arkiv hos statliga

myndigheter att 9 kap. 2 § ska upphöra att gälla vid utgången av 2022.

Riksarkivet

KARIN ÅSTRÖM IKO

Fredrik Lindberg

1 Omtryckt genom RA-FS 2019:2.

Elanders Sverige AB, 2022