RPSFS 1989:11

rikspolisstyrelsens föreskrifter om tjänstekort, RPS FS 1988:9 (FAP 791-1). Utförande 2 § Polislegitimationen skall vara utformad enligt bestämmelserna i rikspolisstyrelsens föreskrifter om tjänstekort samt därutöver vara försedd med polisvapnet, ordet POLIS i röd färg samt uppgift i svart färg om den myndighet som har utfärdat tjänstekortet, se bilaga. Polislegitimationen skall bäras tillsammans med den av rikspolisstyrelsen fastställda polisbrickan i ett för ändamålet avsett läderfodral, se bilaga. Återlämnande av polislegitimation 3 § Polislegitimationen skall återlämnas till utfärdaren enligt bestämmelserna i 6, 9 och 10 §§ förordningen om tjänstekort. Samtidigt med polislegitimationen skall alltid återlämnas tillhörande polisbricka och läderfodral. 4 § När en tjänsteman som avses i 2 § första stycket polisförordningen (1984:730) inte uppehåller tjänst som polisman skall polislegitimationen återlämnas till utfärdaren. Detsamma gäller i fråga om en polisaspirant som fullgör samhällspraktik under grundutbildningen. 5 § Vid längre tids tjänstledighet på grund av sjukdom skall polislegitimationen återlämnas, om inte särskilda skäl föranleder annat. 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem utkommit från trycket i rikspolisstyrelsens författningssamling.

FAP-artikel 791-2

791-2 RPS F om tjänstekort för polisman (polislegitimation); RPS FS 1989:11

FAP 791-2

För bilder som refereras till i texten, hänvisas till originaldokumentet.

Utkom från trycket 23 augusti 1989

RPS F om tjänstekort för polisman (polislegitimation); RPS FS 1989:11

beslutade den 7 juli 1989.

Med stöd av 5 kap. 13 § polisförordningen (1984:730) och 10 § 3 p. förordningen ( 1988:762 ) med instruktion för rikspolisstyrelsen meddelar rikspolisstyrelsen följande föreskrifter.

Författningar

1 § 1 § För polislegitimationen gäller bestämmelserna i förordningen ( 1958:272 ) om tjänstekort, (omtryckt i SFS 1989:446) och rikspolisstyrelsens föreskrifter om tjänstekort, RPS FS 1988:9 (FAP 791-1).

Utförande

2 § 2 § Polislegitimationen skall vara utformad enligt bestämmelserna i rikspolisstyrelsens föreskrifter om tjänstekort samt därutöver vara försedd med polisvapnet, ordet POLIS i röd färg samt uppgift i svart färg om den myndighet som har utfärdat tjänstekortet, se bilaga.

Polislegitimationen skall bäras tillsammans med den av rikspolisstyrelsen fastställda polisbrickan i ett för ändamålet avsett läderfodral, se bilaga.

Återlämnande av polislegitimation

3 § 3 § Polislegitimationen skall återlämnas till utfärdaren enligt bestämmelserna i 6, 9 och 10 §§ förordningen om tjänstekort. Samtidigt med polislegitimationen skall alltid återlämnas tillhörande polisbricka och läderfodral.

4 § 4 § När en tjänsteman som avses i 2 § första stycket polisförordningen (1984:730) inte uppehåller tjänst som polisman skall polislegitimationen återlämnas till utfärdaren. Detsamma gäller i fråga om en polisaspirant som fullgör samhällspraktik under grundutbildningen.

5 § 5 § Vid längre tids tjänstledighet på grund av sjukdom skall polislegitimationen återlämnas, om inte särskilda skäl föranleder annat.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem utkommit från trycket i rikspolisstyrelsens författningssamling.

FAP-artikel 791-2

791-2 RPS F om tjänstekort för polisman (polislegitimation); RPS FS 1989:11

FAP 791-2

För bilder som refereras till i texten, hänvisas till originaldokumentet.

Utkom från trycket 23 augusti 1989

RPS F om tjänstekort för polisman (polislegitimation); RPS FS 1989:11

beslutade den 7 juli 1989.

Med stöd av 5 kap. 13 § polisförordningen (1984:730) och 10 § 3 p. förordningen ( 1988:762 ) med instruktion för rikspolisstyrelsen meddelar rikspolisstyrelsen följande föreskrifter.

Författningar

1 § 1 § För polislegitimationen gäller bestämmelserna i förordningen ( 1958:272 ) om tjänstekort, (omtryckt i SFS 1989:446) och rikspolisstyrelsens föreskrifter om tjänstekort, RPS FS 1988:9 (FAP 791-1).

Utförande

2 § 2 § Polislegitimationen skall vara utformad enligt bestämmelserna i rikspolisstyrelsens föreskrifter om tjänstekort samt därutöver vara försedd med polisvapnet, ordet POLIS i röd färg samt uppgift i svart färg om den myndighet som har utfärdat tjänstekortet, se bilaga.

Polislegitimationen skall bäras tillsammans med den av rikspolisstyrelsen fastställda polisbrickan i ett för ändamålet avsett läderfodral, se bilaga.

Återlämnande av polislegitimation

3 § 3 § Polislegitimationen skall återlämnas till utfärdaren enligt bestämmelserna i 6, 9 och 10 §§ förordningen om tjänstekort. Samtidigt med polislegitimationen skall alltid återlämnas tillhörande polisbricka och läderfodral.

4 § 4 § När en tjänsteman som avses i 2 § första stycket polisförordningen (1984:730) inte uppehåller tjänst som polisman skall polislegitimationen återlämnas till utfärdaren. Detsamma gäller i fråga om en polisaspirant som fullgör samhällspraktik under grundutbildningen.

5 § 5 § Vid längre tids tjänstledighet på grund av sjukdom skall polislegitimationen återlämnas, om inte särskilda skäl föranleder annat.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem utkommit från trycket i rikspolisstyrelsens författningssamling.

2. Rikspolisstyrelsen kan i särskild ordning förordna att polislegitimationen under en övergångstid får bäras utan polisbricka vid vissa polismyndigheter.

RIKSPOLISSTYRELSEN

KLAS BERGENSTRAND Agneta Sundström (Ekonomibyrån)

Bilaga Polislegitimation BILD fap79121.pcx

Polisbricka BILD fap79122.pcx

Alla ljusa ytor på bilden motsvarar gul metall. Polisvapnet i gult, blått och rött, avtecknar sig mot svart emalj.

Polismyndighetens namn skall vara angivet på den rektangulära metallplåten.

3

2. Rikspolisstyrelsen kan i särskild ordning förordna att polislegitimationen under en övergångstid får bäras utan polisbricka vid vissa polismyndigheter.

RIKSPOLISSTYRELSEN

KLAS BERGENSTRAND Agneta Sundström (Ekonomibyrån)

Bilaga Polislegitimation BILD fap79121.pcx

Polisbricka BILD fap79122.pcx

Alla ljusa ytor på bilden motsvarar gul metall. Polisvapnet i gult, blått och rött, avtecknar sig mot svart emalj.

Polismyndighetens namn skall vara angivet på den rektangulära metallplåten.

3