RPSFS 2005:12

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fingeravtryck och annan signalementsupptagning

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fingeravtryck och annan signalementsupptagning;

beslutade den 7 december 2005.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 § förordningen ( 1992:824 ) om fingeravtryck m.m. och 13 § första stycket 6 förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och meddelar följande allmänna råd.

1 kap. Författningsbestämmelser

1 §

Personuppgiftslagen (1998:204) innehåller generella bestämmelser om

automatiserad behandling av personuppgifter.

Polisdatalagen (1998:622) och polisdataförordningen (1999:81) innehåller de särskilda regler som, utöver personuppgiftslagen , gäller för behandling av personuppgifter i Polisens verksamhet.

Rikspolisstyrelsen har utfärdat regler om Polisens IT-system, nämligen föreskrifter och allmänna råd om användningen av IT-system inom Polisen (FAP 170-1) och föreskrifter och allmänna råd om säkerhet vid Polisens informationsbehandling med stöd av IT (FAP 174-1), vilka författningar finns intagna i Rikspolisstyrelsens författningssamling (RPSFS).

Behandling av signalementsuppgifter regleras tills vidare, dock längst t.o.m. den 31 december 2007, av Datainspektionens tillståndsbeslut avseende signalementsregister.

2 kap. Tillämpningsområde

1 §

När det med stöd av förordningen (1992:824) om fingeravtryck m.m.

har

1 tagits fingeravtryck, 2 tagits avtryck av hand, fot eller öra, 3 tagits fotografi eller 4 gjorts videoupptagning skall person- och signalementsuppgifter dokumenteras enligt vad som anges i denna författning

.

RPSFS 2005:12 FAP 473-1

Utkom från trycket den 21 december 2005

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fingeravtryck och annan signalementsupptagning;

beslutade den 7 december 2005.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 § förordningen ( 1992:824 ) om fingeravtryck m.m. och 13 § första stycket 6 förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och meddelar följande allmänna råd.

1 kap. Författningsbestämmelser

1 §

Personuppgiftslagen (1998:204) innehåller generella bestämmelser om

automatiserad behandling av personuppgifter.

Polisdatalagen (1998:622) och polisdataförordningen (1999:81) innehåller de särskilda regler som, utöver personuppgiftslagen , gäller för behandling av personuppgifter i Polisens verksamhet.

Rikspolisstyrelsen har utfärdat regler om Polisens IT-system, nämligen föreskrifter och allmänna råd om användningen av IT-system inom Polisen (FAP 170-1) och föreskrifter och allmänna råd om säkerhet vid Polisens informationsbehandling med stöd av IT (FAP 174-1), vilka författningar finns intagna i Rikspolisstyrelsens författningssamling (RPSFS).

Behandling av signalementsuppgifter regleras tills vidare, dock längst t.o.m. den 31 december 2007, av Datainspektionens tillståndsbeslut avseende signalementsregister.

2 kap. Tillämpningsområde

1 §

När det med stöd av förordningen (1992:824) om fingeravtryck m.m.

har

1 tagits fingeravtryck, 2 tagits avtryck av hand, fot eller öra, 3 tagits fotografi eller 4 gjorts videoupptagning skall person- och signalementsuppgifter dokumenteras enligt vad som anges i denna författning

.

RPSFS 2005:12 FAP 473-1

Utkom från trycket den 21 december 2005

RPSFS 2005:12

Allmänna råd

Har mer än fem år förflutit sedan fotografi togs eller videoupptagning gjordes, bör man överväga om nytt fotografi eller ny videoupptagning skall göras enligt 5 § förordningen om fingeravtryck.

Om Rikskriminalpolisen inte uttryckligen begär nya finger- eller handflateavtryck inklusive handflatans yttre kant, räcker det med ett tumavtryck på signalementsblankettens nedre del för att säkerställa en identitetskontroll.

3 kap. Dokumentation

1 §

AFIS (Automatic Fingerprint Identification System) är ett IT-sys tem 1 för automatiserad behandling av finger- och handflateavtryck inom Polisen. Systemet innefattar en funktion för elektronisk upptagning av finger- och handflateavtryck (LiveScan) med hjälp av vilken sådana avtryck kan skannas och bilderna sparas i en databas.

2 §

Fingeravtryck, handflateavtryck inklusive handflatans yttre kant och

signalement skall tas upp på blanketten RPS 473.1, fingeravtryck och signa-

lementsunderlag,

eller, där en sådan funktion för elektronisk upptagning som

anges i 1 § finns, behandlas elektroniskt.

Om avtrycken tagits endast för jämförelse (jämförelseavtryck) skall detta anges på blanketten eller vid den elektroniska behandlingen.

Allmänna råd

Blanketten RPS 473.9 kan användas för jämförelseavtryck.

3 §

Blanketten 473.1 skall skrivas ut på papper som uppfyller kraven en-

ligt Svenskt Arkiv eller på åldersbeständigt papper enligt ISO 9706 eller på papper som enligt leverantörsförsäkran motsvarar Riksarkivets tekniska krav.

Pappersvikten skall uppgå till minst 90 g/m2.

4 §

Uppgifter om fotografi skall antecknas i blanketten fotojournal, RPS

473.4 eller dokumenteras i elektronisk form.

4 kap. Signalement

1 §

Följande signalementsbeteckningar skall användas.

Kroppsbyggnad Ansiktsform Hårfärg Skallighet

smärt oval svart frontal klen

rund brunaktig tonsural

mediär rektangulär mörkblond total kraftig

kvadratisk mellanblond hårlös

atletisk trattformig ljusblond

1

Systemet har anskaffats med stöd av ett ramavtal som ingåtts av Rikspolisstyrelsen. Avtalet har föregåtts av upphandling enligt lagen ( 1992:1528 ) om offentlig upphandling.

RPSFS 2005:12

Allmänna råd

Har mer än fem år förflutit sedan fotografi togs eller videoupptagning gjordes, bör man överväga om nytt fotografi eller ny videoupptagning skall göras enligt 5 § förordningen om fingeravtryck.

Om Rikskriminalpolisen inte uttryckligen begär nya finger- eller handflateavtryck inklusive handflatans yttre kant, räcker det med ett tumavtryck på signalementsblankettens nedre del för att säkerställa en identitetskontroll.

3 kap. Dokumentation

1 §

AFIS (Automatic Fingerprint Identification System) är ett IT-sys tem 1 för automatiserad behandling av finger- och handflateavtryck inom Polisen. Systemet innefattar en funktion för elektronisk upptagning av finger- och handflateavtryck (LiveScan) med hjälp av vilken sådana avtryck kan skannas och bilderna sparas i en databas.

2 §

Fingeravtryck, handflateavtryck inklusive handflatans yttre kant och

signalement skall tas upp på blanketten RPS 473.1, fingeravtryck och signa-

lementsunderlag,

eller, där en sådan funktion för elektronisk upptagning som

anges i 1 § finns, behandlas elektroniskt.

Om avtrycken tagits endast för jämförelse (jämförelseavtryck) skall detta anges på blanketten eller vid den elektroniska behandlingen.

Allmänna råd

Blanketten RPS 473.9 kan användas för jämförelseavtryck.

3 §

Blanketten 473.1 skall skrivas ut på papper som uppfyller kraven en-

ligt Svenskt Arkiv eller på åldersbeständigt papper enligt ISO 9706 eller på papper som enligt leverantörsförsäkran motsvarar Riksarkivets tekniska krav.

Pappersvikten skall uppgå till minst 90 g/m2.

4 §

Uppgifter om fotografi skall antecknas i blanketten fotojournal, RPS

473.4 eller dokumenteras i elektronisk form.

4 kap. Signalement

1 §

Följande signalementsbeteckningar skall användas.

Kroppsbyggnad Ansiktsform Hårfärg Skallighet

smärt oval svart frontal klen

rund brunaktig tonsural

mediär rektangulär mörkblond total kraftig

kvadratisk mellanblond hårlös

atletisk trattformig ljusblond

1

Systemet har anskaffats med stöd av ett ramavtal som ingåtts av Rikspolisstyrelsen. Avtalet har föregåtts av upphandling enligt lagen ( 1992:1528 ) om offentlig upphandling.

RPSFS 2005:12

pyramidformig gråsprängd rutformig

grå

bikonkav vit

röd

(Se illustrationer § 4)

(Se illustrationer § 5)

(Se illustrationer §6)

Hårform Ögonfärg Näsa Tänder

rak bruna rak friska vågig

blå konkav defekta

krusig gröna konvex (även luckor) peruk

melerade örnnäsa utstående olikfärgade

vågformad överprotes

annan platt underprotes

ö + u protes

(Se illustrationer § 7)

Hudfärg

ljushyad rödlätt/rödbrusig lätt mörkhyad mörkhyad mycket mörkhyad

Allmänna råd

Om det av omständigheterna framgår att en person har färgat hår eller färgade ögonlinser bör han eller hon tillfrågas om vilken färg hår respektive ögon naturligen har. Signalementsbeteckningen bör då kompletteras med uppgifter om förhållandet och om naturlig hår- eller ögonfärg.

Uppgift om färgat hår eller bruk av färgade ögonlinser skrivs in under Andra kännetecken

2 § 2 § Tatueringar skall redovisas enligt följande exempel.

Vä und-arms insida: Banderoll "Eva och Harra 1.4.1995"

Hö und-arms insida: "Maggan"

Vä und-arms utsida: Svärd därunder banderoll med ordet "SIV"

Hö und-arms utsida: Kvinnoansikte i vä-profil 7x5 cm

Vä hands utsida: Röd örn 3x4 cm

Hö handled insida: Dolk 1x7 cm

Vä pekf insida: Grön fyruddig stjärna

Hö handled utsida: Kors 2x4 cm

Hö hands utsida: Dödskalle 2x5 cm

Vä lillf utsida: "H"

RPSFS 2005:12

Kroppsbyggnad Ansiktsform Hårfärg Skallighet

pyramidformig gråsprängd rutformig

grå

bikonkav vit

röd

(Se illustrationer § 4)

(Se illustrationer § 5)

(Se illustrationer §6)

Hårform Ögonfärg Näsa Tänder

rak bruna rak friska vågig

blå konkav defekta

krusig gröna konvex (även luckor) peruk

melerade örnnäsa utstående olikfärgade

vågformad överprotes

annan platt underprotes

ö + u protes

(Se illustrationer § 7)

Hudfärg

ljushyad rödlätt/rödbrusig lätt mörkhyad mörkhyad mycket mörkhyad

Allmänna råd

Om det av omständigheterna framgår att en person har färgat hår eller färgade ögonlinser bör han eller hon tillfrågas om vilken färg hår respektive ögon naturligen har. Signalementsbeteckningen bör då kompletteras med uppgifter om förhållandet och om naturlig hår- eller ögonfärg.

Uppgift om färgat hår eller bruk av färgade ögonlinser skrivs in under Andra kännetecken

2 § 2 § Tatueringar skall redovisas enligt följande exempel.

Vä und-arms insida: Banderoll "Eva och Harra 1.4.1995"

Hö und-arms insida: "Maggan"

Vä und-arms utsida: Svärd därunder banderoll med ordet "SIV"

Hö und-arms utsida: Kvinnoansikte i vä-profil 7x5 cm

Vä hands utsida: Röd örn 3x4 cm

Hö handled insida: Dolk 1x7 cm

Vä pekf insida: Grön fyruddig stjärna

Hö handled utsida: Kors 2x4 cm

Hö hands utsida: Dödskalle 2x5 cm

Vä lillf utsida: "H"

Redovisningen bör ske så att den del av kroppen där tatueringen finns anges (t.ex. Vä hands utsida) innan tatueringens närmare utseende beskrivs. Därvid bör, där text förekommer, anges om stora eller små bokstäver använts.

3 §

Andra kännetecken skall redovisas enligt vad som framgår av följande

exempel.

Vänster handled insida: Brunt födelsemärke, cirkelform 1 cm Språk: Spanska Talar med utpräglad skånsk dialekt Stammar något Går framåtlutad Har färgat hår Använder färgade ögonlinser

4 §

Kroppsbyggnad skall beskrivas enligt följande.

RPSFS 2005:12

Allmänna råd

Redovisningen bör ske så att den del av kroppen där tatueringen finns anges (t.ex. Vä hands utsida) innan tatueringens närmare utseende beskrivs. Därvid bör, där text förekommer, anges om stora eller små bokstäver använts.

3 §

Andra kännetecken skall redovisas enligt vad som framgår av följande

exempel.

Vänster handled insida: Brunt födelsemärke, cirkelform 1 cm Språk: Spanska Talar med utpräglad skånsk dialekt Stammar något Går framåtlutad Har färgat hår Använder färgade ögonlinser

4 §

Kroppsbyggnad skall beskrivas enligt följande.

5 § 5 § Ansiktsform skall beskrivas enligt följande.

6 § 6 § Skallighet skall beskrivas enligt följande.

RPSFS 2005:12

5 § 5 § Ansiktsform skall beskrivas enligt följande.

6 § 6 § Skallighet skall beskrivas enligt följande.

RPSFS 2005:12

7 § 7 § Näsryggens form skall beskrivas enligt följande.

8 § 8 § Den som ansvarar för brottsutredningen skall se till att den misstänktes

identitet fastställs och att rätt brottskod används.

Den som tar upp finger- och handflateavtryck, jämförelseavtryck, signalement eller tar fotografi ansvarar för att uppgifterna förs in på blanketten eller behandlas elektroniskt.

5 kap. Fotografering m.m.

1 §

Fotografier skall vara välliknande. Den som normalt bär glasögon

skall göra detta på bilden som tas framifrån. Om glasögon har färgat glas eller ögonbågar som stör identifieringsmöjligheten, tas även en bild utan glasögon.

2 §

I nederkanten på bilden som tas framifrån skall det synas en pannå där

myndighetskod, fotoår, fotonummer, svenskt personnummer eller samordningsnummer samt längd finns angivet enligt följande system:

Myndighetskod Fotoår Fotonummer Födelsetid

Födelsenummer eller Samordningsnummer

Längd

Om födelsetid eller födelsenummer eller samordningsnummer saknas, skall fälten för dessa lämnas tomma. Fälten kompletteras på fotokopian.

Längd mäts i strumplästen.

Allmänna råd

Anteckningar på baksidan av lösa fotografier bör göras i den nedre kanten för att undvika störande reliefer på ansiktsbilden.

RPSFS 2005:12

7 § 7 § Näsryggens form skall beskrivas enligt följande.

8 § 8 § Den som ansvarar för brottsutredningen skall se till att den misstänktes

identitet fastställs och att rätt brottskod används.

Den som tar upp finger- och handflateavtryck, jämförelseavtryck, signalement eller tar fotografi ansvarar för att uppgifterna förs in på blanketten eller behandlas elektroniskt.

5 kap. Fotografering m.m.

1 §

Fotografier skall vara välliknande. Den som normalt bär glasögon

skall göra detta på bilden som tas framifrån. Om glasögon har färgat glas eller ögonbågar som stör identifieringsmöjligheten, tas även en bild utan glasögon.

2 §

I nederkanten på bilden som tas framifrån skall det synas en pannå där

myndighetskod, fotoår, fotonummer, svenskt personnummer eller samordningsnummer samt längd finns angivet enligt följande system:

Myndighetskod Fotoår Fotonummer Födelsetid

Födelsenummer eller Samordningsnummer

Längd

Om födelsetid eller födelsenummer eller samordningsnummer saknas, skall fälten för dessa lämnas tomma. Fälten kompletteras på fotokopian.

Längd mäts i strumplästen.

Allmänna råd

Anteckningar på baksidan av lösa fotografier bör göras i den nedre kanten för att undvika störande reliefer på ansiktsbilden.

RPSFS 2005:12

3 §

En papperskopia av fotografiet skall ha storleken 6 x 13 cm och vara

tvåbildsfoto i höger helprofil och framifrån. På den färdiga kopian skall bilden som tagits framifrån sitta överst.

4 §

Den som ansvarar för fotograferingen skall registrera åtgärden i foto-

journalen med löpande nummer.

6 kap. Redovisning m.m.

1 §

Fingeravtryck, fotografi m.m. enligt 7 § förordningen (1992:824) om

fingeravtryck m.m. skall sändas till Rikskriminalpolisen.

Om avtryck har behandlats elektroniskt skall detta anges på blanketten. Öronavtryck och videoupptagning förvaras hos polismyndigheten och redovisas under ”Andra kännetecken”.

Allmänna råd

För att spårdatabasen inte skall belastas med fingeravtrycksspår som avsatts av personer som, utan att vara misstänkta för brott, har befunnit sig på en brottsplats, bör jämförelseavtryck tas av dessa personer.

Avtrycken kan tas antingen på blanketten RPS 473.1 eller på blanketten för jämförelseavtryck, RPS 473.9.

Används blanketten 473.1 anges tydligt att avtrycken tagits endast för jämförelse.

De fingeravtryck som tagits av målsäganden eller annan som inte är misstänkt för brottet gallras vid Rikskriminalpolisen så snart den jämförande undersökningen har gjorts.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2006, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fingeravtryck och fotografering (RPSFS 2000:16, FAP 473-1) skall upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

ULF BERG

Leif Gillgren (Polisenheten)

RPSFS 2005:12

3 §

En papperskopia av fotografiet skall ha storleken 6 x 13 cm och vara

tvåbildsfoto i höger helprofil och framifrån. På den färdiga kopian skall bilden som tagits framifrån sitta överst.

4 §

Den som ansvarar för fotograferingen skall registrera åtgärden i foto-

journalen med löpande nummer.

6 kap. Redovisning m.m.

1 §

Fingeravtryck, fotografi m.m. enligt 7 § förordningen (1992:824) om

fingeravtryck m.m. skall sändas till Rikskriminalpolisen.

Om avtryck har behandlats elektroniskt skall detta anges på blanketten. Öronavtryck och videoupptagning förvaras hos polismyndigheten och redovisas under ”Andra kännetecken”.

Allmänna råd

För att spårdatabasen inte skall belastas med fingeravtrycksspår som avsatts av personer som, utan att vara misstänkta för brott, har befunnit sig på en brottsplats, bör jämförelseavtryck tas av dessa personer.

Avtrycken kan tas antingen på blanketten RPS 473.1 eller på blanketten för jämförelseavtryck, RPS 473.9.

Används blanketten 473.1 anges tydligt att avtrycken tagits endast för jämförelse.

De fingeravtryck som tagits av målsäganden eller annan som inte är misstänkt för brottet gallras vid Rikskriminalpolisen så snart den jämförande undersökningen har gjorts.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2006, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fingeravtryck och fotografering (RPSFS 2000:16, FAP 473-1) skall upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

ULF BERG

Leif Gillgren (Polisenheten)