SKVFS 2007:12

Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483)

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2007:12

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 29 juni 2007

1

Skatteverkets föreskrifter

om basränta enligt 19 kap. 3 §

skattebetalningslagen (1997:483) ;

beslutade den 25 juni 2007.

Skatteverket fastställer med stöd av 56 § skattebetalningsförord-

ningen (1997:750) basräntan enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen

(1997:483) till 4 procent.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2007. Genom före-

skrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:20) om

basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483).

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Gunilla Dersand Holmberg

(Rättsavdelningen, enhet 6)