SKVFS 2007:16

Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2008

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2007:16

Inkomsttaxering

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 16 november 2007

1

Skatteverkets föreskrifter

om värdet av förmån av annan bostad här i landet

än semesterbostad att tillämpas vid beräkning av

skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för

beskattningsåret 2008;

beslutade den 12 november 2007.

Skatteverket föreskriver med stöd av 66 § skattebetalningsför-

ordningen (1997:750) att värdetabell enligt 8 kap. 15 § skattebetal-

ningslagen (1997:483) ska ha följande innehåll.1

Bostadsförmånsvärdet beräknat

per kvadratmeter bostadsyta i

Område

kr/månad

kr/år

Stor-Stockholm

80

956

Stor-Göteborg

75

905

Kommuner i övrigt med mer

än 75 000 invånare

71

853

Övriga kommuner

65

781

Bostad belägen utanför tätort

med närmaste omgivning

59

703

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas vid

beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret

2008.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Urban Strömberg

(Rättsavdelningen, enhet 4)

1 Beträffande beskattningsåret 2007, se SKVFS 2006:24.