SKVFS 2008:22

Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483)

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2008:22

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 28 november 2008

1

Skatteverkets föreskrifter

om basränta enligt 19 kap. 3 §

skattebetalningslagen (1997:483) ;

beslutade den 24 november 2008.

Skatteverket fastställer med stöd av 56 § skattebetalningsförord-

ningen (1997:750) basräntan enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen

(1997:483) till 3 procent.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2008. Genom före-

skrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2007:12) om

basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483).

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Jonas Grönkvist

(Rättsavdelningen, enhet 6)