SKVFS 2008:24

Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483)

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2008:24

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 30 december 2008

1

Skatteverkets föreskrifter

om basränta enligt 19 kap. 3 §

skattebetalningslagen (1997:483) ;

beslutade den 19 december 2008.

Skatteverket fastställer med stöd av 56 § skattebetalningsförord-

ningen (1997:750) basräntan enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen

(1997:483) till 2 procent.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2009. Genom före-

skrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:22) om

basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483).

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Jonas Grönkvist

(Rättsavdelningen, enhet 6)