SKVFS 2009:13

Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt skattebetalningslagen

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2009:13

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 27 mars 2009

1

Skatteverkets föreskrifter

om basränta enligt skattebetalningslagen ;

beslutade den 23 mars 2009.

Skatteverket fastställer med stöd av 56 § skattebetalningsförord-

ningen (1997:750) basräntan enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen

(1997:483) till 0 procent.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2009. Genom före-

skrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:5) om

basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483).

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Stina Ögren

(Rättsavdelningen, enhet 1)