SKVFS 2010:13

Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2011

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2010:13

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 5 november 2010

1

Skatteverkets föreskrifter

om värdet av förmån av annan bostad här i landet

än semesterbostad att tillämpas vid beräkning av

skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för

beskattningsåret 2011;

beslutade den 1 november 2010.

Skatteverket föreskriver med stöd av 66 § skattebetalningsför-

ordningen (1997:750) att värdetabell enligt 8 kap. 15 § skattebetal-

ningslagen (1997:483) ska ha följande innehåll.1

Bostadsförmånsvärdet beräknat

per kvadratmeter bostadsyta i

Område

kr/månad

kr/år

Stor-Stockholm

86

1031

Stor-Göteborg

81

976

Kommuner i övrigt med mer

än 75 000 invånare

77

924

Övriga kommuner

70

846

Bostad belägen utanför tätort

med närmaste omgivning

63

761

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas vid

beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret

2011.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Urban Strömberg

(Rättsavdelningen, enhet 4)

1 Beträffande beskattningsåret 2010, se SKVFS 2009:27.