SKVFS 2010:19

Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt skattebetalningslagen

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2010:19

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 29 oktober 2010

1

Skatteverkets föreskrifter

om basränta enligt skattebetalningslagen ;

beslutade den 25 oktober.

Skatteverket fastställer med stöd av 56 § skattebetalningsförord-

ningen (1997:750) basräntan enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen

(1997:483) till 1 procent.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2010. Genom

föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:13)

om basränta enligt skattebetalningslagen.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Stina Ögren

(Rättsavdelningen, enhet 1)