SKVFS 2011:8

Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt skattebetalningslagen

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2011:8

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 26 september 2011

1

Skatteverkets föreskrifter

om basränta enligt skattebetalningslagen ;

beslutade den 20 september 2011.

Skatteverket fastställer med stöd av 56 § skattebetalningsförord-

ningen (1997:750) basräntan enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen

(1997:483) till 1 procent.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2011. Genom

föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2011:1) om

basränta enligt skattebetalningslagen.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Stina Ögren

(Rättsavdelningen, enhet 1)