SKVFS 2018:23

Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2019

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2018:23

Skattebetalning

Skattetabeller

Utkom från trycket

den 18 december 2018

Skatteverkets föreskrifter

om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för

beskattningsåret 2019;

beslutade den 13 december 2018.

Skatteverket fastställer med stöd av 3 kap. 6 § skatteförfarande-

förordningen (2011:1261) följande.1

1 § Av 11 kap. 17 § skatteförfarandelagen (2011:1244) framgår att

skatteavdrag ska göras enligt allmän skattetabell om ersättningen är

mottagarens huvudinkomst. Om ersättningen inte är regelbunden ska

skatteavdrag göras enligt 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen.

De särskilda skattetabellerna för engångsbelopp som avses i 12 kap.

6 § skatteförfarandelagen fastställs för beskattningsåret 2019 på sätt

som framgår av 2 och 3 §§.

2 § När huvudinkomsten utgör underlag för jobbskatteavdrag enligt

67 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) ska skatteavdrag från

engångsbelopp göras enligt följande.

Årsinkomst i

kr lägst

Årsinkomst i

kr högst

Skatteavdrag i % av

engångsbelopp

0

-

19 669

0

19 670

-

63 200

10

63 201

-

150 600

23

150 601

-

375 800

30

375 801

-

504 400

33

504 401

-

629 600

53

629 601

-

703 000

56

703 001

-

1 630 700

61

1 630 701

-

58

3 § När huvudinkomsten inte utgör underlag för jobbskatteavdrag

enligt 67 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) ska avdrag från en-

gångsbelopp göras enligt följande.

1 Beträffande beskattningsår 2018, se SKVFS 2017:17.

2

SKVFS 2018:23

Årsinkomst i

kr lägst

Årsinkomst i

kr högst

Skatteavdrag i % av

engångsbelopp

0

-

51 700

0

51 701

-

149 200

25

149 201

-

246 900

30

246 901

-

547 500

33

547 501

-

733 300

53

733 301

-

58

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas för

beskattningsåret 2019.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Peter Ljungqvist

(Rättsavdelningen, rättsenhet 3)