SKVFS 2022:33

Skatteverkets föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:45) om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2022:33

Punktskatter

Utkom från trycket

den 27 december 2022

Skatteverkets föreskrifter

om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter

(RSFS 2003:45) om upplagshavares lagerbokföring

och lagerinventering enligt lagen ( 1994:1563 ) om

tobaksskatt, lagen ( 1994:1564 ) om alkoholskatt och

lagen ( 1994:1776 ) om skatt på energi;

beslutade den 19 december 2022.

Skatteverket föreskriver med stöd av 2 § första stycket 10

förordningen (2010:177) om tobaksskatt, 2 § första stycket 9

förordningen (2010:173) om alkoholskatt och 2 § första stycket 9

förordningen (2010:178) om skatt på energi att Riksskatteverkets

föreskrifter (RSFS 2003:45) om upplagshavares lagerbokföring och

lagerinventering enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen

(1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi

ska upphöra att gälla.

___________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 februari 2023.

2. De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande för

förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Lena Hiort af Ornäs Leijon

(Rättsavdelningen, rättsenhet 4)