Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1936:45) angående statsbidrag till byggnader för folkskoleväsendet;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1936-03-06
Ändring införd
SFS 1936:45
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Kungörelse (1936:45) angående statsbidrag till byggnader för folkskoleväsendet

Ändring, SFS 1939:363

  Omfattning
  ändr. 14 §

Ändring, SFS 1940:431

  Omfattning
  ändr. 3, 7 §§, 11 § 2, 3 mom, 13 §

Ändring, SFS 1940:853

  Omfattning
  ändr. 14 § 1 mom

Ändring, SFS 1942:625

  Omfattning
  ändr. 14 §

Ändring, SFS 1943:398

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§, 5 § 1 mom, 6-8 §§, 9 § 1, 2 mom, 11 §, 15 § 1 mom, rubr. närmast före 3, 11 §§

Ändring, SFS 1944:444

  Omfattning
  ändr. 8 §, 14 § 1 mom

Ändring, SFS 1945:882

  Omfattning
  upph. 1 § 1 a mom och även övriga delar av författn. utom betr. statsbidr. beslutade före 1946

Ändring, SFS 1946:554

  Omfattning
  ändr. 12 §

Ändring, SFS 1946:887

  Omfattning
  upph. 14 §

Ändring, SFS 1947:349

  Omfattning
  ändr. 12 §

Ändring, SFS 1947:400

  Omfattning
  upph. 13 §

Ändring, SFS 1952:599

Ändring, SFS 1958:665

Förordning (1988:1383) om upphävande av kungörelsen (1936:45) angående statsbidrag till byggnader för folkskole- väsendet

  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1989-01-01