Upphävd författning

Förordning (1954:71) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för belopp, som

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1954-02-19
Ändring införd
SFS 1954:71
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1954:71) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för belopp, som tillförts vissa för prisreglering bildade stiftelser, m.m.

Förarbeten
Prop. 1954:8

Ändring, SFS 1955:166

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1956:385

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1957:156

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1966:233

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1968:277

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1968:610

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1973:892

Lag (1987:340) om upphävande av förordningen (1954:71) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för belopp, som tillförts vissa för prisreglering bildade stiftelser, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att förordningen (1954:71) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för belopp, som tillförts vissa för prisreglering bildade stiftelser, m. m. skall upphöra att gälla vid utgången av år 1987. Bestämmelsen i 2 § i den upphävda förordningen skall tillämpas sista gången vid 1988 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:152
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1988-01-01