Förordning (1958:401) om skyldighet för Skatteverket att lämna underrättelse om fransk medborgares dödsfall, m.m.

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1958-07-28
Ändring införd
SFS 1958:401 i lydelse enligt SFS 2003:903
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Om Skatteverket, på grund av anmälan eller på annat sätt, fått kännedom om att en fransk medborgare avlidit här i landet, skall verket omedelbart skriftligen underrätta chefen för franska ambassadens konsulatavdelning, adress Narvavägen 28, Stockholm, om dödsfallet.
Angående fransk konsuls och konsularagents befattning i vissa fall med utredningen av dödsboet efter person, som avlidit här i landet, gäller vad som föreskrivs i konsularkonventionen den 5 mars 1955 med Franska Republiken.
Med fransk medborgare förstås i denna förordning medborgare i republiken Frankrike eller annat Franska Unionen tillhörigt område. Förordning (2003:903).

Ändringar

Förordning (1958:401) om skyldighet för Skatteverket att lämna underrättelse om fransk medborgares dödsfall, m.m.

Förordning (1991:760) om ändring i kungörelsen (1958:401) angående skyldighet för pastor att meddela underrättelse om fransk medborgares dödsfall, m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:153
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., förordningen
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (2003:903) om ändring i förordningen (1958:401) om skyldighet för skattemyndighet att lämna underrättelse om fransk medborgares dödsfall, m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., förordningen
Ikraftträder
2004-01-01