Upphävd författning

Lag (1972:78) om skatt för gemensamt kommunalt ändamål

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1972-03-24
Ändring införd
SFS 1972:78
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att skatt, som enligt bestämmelserna i kommunalskattelagen (1928:370) skall utgå för gemensamt kommunalt ändamål, skall utgöras med 25 öre för varje skatteöre, som påförts för den till sådan skatt beskattningsbara inkomsten. Lag (1990:1437).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1972:78) om skatt för gemensamt kommunalt ändamål

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1973, då förordningen (1928:395) angående det belopp, varmed kommunal inkomstskatt för gemensamt kommunalt ändamål skall utgöras upphör att gälla. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skatt för gemensamt kommunalt ändamål på grund av taxering år 1973 eller tidigare år.
Förarbeten
Prop. 1972:15

Lag (1978:930) om ändring i lagen (1972:78) om skatt för gemensamt kommunalt ändamål

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979. Bestämmelserna tillämpas första gången i fråga om skatt för gemensamt kommunalt ändamål vid 1980 års taxering.
  Omfattning
  ändr.

Lag (1990:1437) om ändring i lagen (1972:78) om skatt för gemensamt kommunalt ändamål

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande tillämpas vid 1992 års taxering i fråga om den som taxeras för beskattningsår som har påbörjats före den 1 januari 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:54
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1991-01-01

Ändring, SFS 1999:1230

Omfattning
upph.