Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:780) om interimsskatt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-10-19
Ändring införd
SFS 1973:780
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagan är inte med.

1 §  Interimsskatt utgår till staten enligt bilaga till denna kungörelse för fordon, för vilket utfärdats interimslicens enligt kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon.

2 §  Skattskyldig är den för vilken interimslicensen gäller.

3 §  Interimsskatt skall erläggas till tullmyndighet vid förtullningen av fordonet. Tullagen (1973:670) gäller även i fråga om skatten.

[S2]I fråga om interimsskatt äger 5, 6, 8 och 11 §§vägtrafikskattelagen (1973:601) motsvarande tillämpning. Förordning (1987:1086).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:1086) om ändring i kungörelsen (1973:780) om interimsskatt

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Ändring, SFS 1988:1068

  Övergångsbestämmelse

  1. kungörelsen (1973:779) om beskattning av motorfordon, som är infört i svensk exportvagnsförteckning,
  2. kungörelsen (1973:780) om interimsskatt,
  3. kungörelsen (1973:784) om visst undantag från vägtrafikskatt,
  4. kungörelsen (1973:785) om inbetalning av avgift för kilometerräknare m. m.
  Kungörelsen (1973:780) om interimsskatt skall fortfarande gälla i fråga om interimslicenser som meddelats före den 1 januari 1989.
  Omfattning
  upph.