Kungl. Maj:ts Kungörelse (1974:122) om immunitet och privilegier för vissa konsulat m.m.

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1974-03-22
Ändring införd
SFS 1974:122
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Förutom 3 § första stycket lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall tillämpas i förhållande till följande stater de särskilda bestämmelser som gäller enligt nedan angivna överenskommelser i fråga om immunitet eller privilegier för konsulat, konsulatsmedlemmar eller deras familjer eller konsulära kurirer.
  • ------------------------------------------------------------------- Stat Överenskommelse --------------------------------------------------------------------- 1. Amerikas Förenta konsularkonvention den 1 juni 1910 Stater 2. Storbritannien konsularkonvention den 14 mars 1955 med tillhörande signaturprotokoll och ministeriella noter 3. Frankrike konsularkonvention den 5 mars 1955 med tillhörande signaturprotokoll 4. Sovjetunionen konsularkonvention den 30 november 1967 5. Rumänien konsularkonvention den 12 februari 1974 Förordning (1977:33).

Ändringar

Kungörelse (1974:122) om immunitet och privilegier för vissa konsulat m.m.

Ändring, SFS 1975:443

Förarbeten
Prop. 1974:49
Omfattning
ändr.

Förordning (1977:33) om ändring i kungörelsen (1974:122) om immunitet och privilegier för vissa konsulat m.m.

Omfattning
ändr.