Upphävd författning

Lag (1974:283) om handel med arbeten av guld, silver eller platina;

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1986-12-04
Ändring införd
SFS 1974:283
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

25 §  Ett arbete av guld, silver eller platina får inte utan tillstånd av myndighet som regeringen bestämmer tas om hand på sätt som avses i 8 § första stycket tullagen (1987:1065). I övrigt gäller i fråga om rätten att hantera oförtullat sådant arbete lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. Lag (1987:1192).

Ändringar

Lag (1974:283) om handel med arbeten av guld, silver eller platina

Förarbeten
Prop. 1974:43

Ändring, SFS 1986:985

    Omfattning
    upph.

Lag (1987:1192) om ändring i lagen (1974:283) om handel med arbeten av guld, silver eller platina