Upphävd författning

Förordning (1975:6) med bemyndigande för centrala valmyndigheten att meddela vissa föreskrifter

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1975-01-23
Ändring införd
SFS 1975:6 i lydelse enligt SFS 1997:907
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen överlåter åt centrala valmyndigheten att meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställighet av
 1. vallagen (1997:157), 2. lagen (1997:158) om röstlängdsregister, 3. lagen (1997:159) om brevröstning i vissa fall, 5. folkomröstningslagen (1979:369), 6. annan lag med föreskrifter om rådgivande folkomröstning i hela landet. Förordning (1999:907).

Ändringar

Förordning (1975:6) med bemyndigande för centrala valmyndigheten att meddela vissa föreskrifter

Förordning (1980:30) om ändring i förordningen (1975:6) med bemyndigande för centrala valmyndigheten att meddela vissa föreskrifter

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1997:170) om ändring i förordningen (1975:6) med bemyndiganden för centrala valmyndigheten att meddela vissa föreskrifter

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1996-06-01

Förordning (1999:907) om ändring i förordningen (1975:6) med bemyndiganden för centrala valmyndigheten att meddela vissa föreskrifter

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2001:240

Omfattning
upph.