Upphävd författning

Jakttidsförordning (1976:432);

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1976-06-03
Ändring införd
SFS 1976:432
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Hela jaktåret är allmän jakttid i fråga om djur av följande arter: näbbmöss, mullvad, vildkanin, sorkar (även bisam), lämlar, råttor, skogsmöss, husmus, sumpbäver, mink, mårdhund, tvättbjörn, frett, vildsvin, wapitihjort, sikahjort, vitsvanshjort, mufflon, havstrut, gråtrut, fiskmås, skrattmås, kråka, kaja, skata, björktrast (snöskata), gråsparv, pilfink och stadsduva.

[S2]I fråga om vildsvin gäller dock undantaget att sugga med smågrisar är fridlyst januari--september. Förordning (1985:823).

2 §  I fråga om djur av nedan angivna arter gäller följande allmänna jakttider, om ej annat följer av 2 a § eller 3 §.

[S2]Bäver: i Värmlands och Örebro län samt i Gagnefs, Leksands, Ludvika, Malungs, Mora, Vansbro och Älvdalens kommuner i Kopparbergs län den 1 oktober--den 30 april,

[S3]i Västernorrlands län, i Bräcke, Krokoms, Ragunda, Strömsunds och Östersunds kommuner i Jämtlands län samt i Västerbottens län den 1 oktober--den 15 maj.

[S4]Hare: i Gotlands län med undantag av Fårön samt i Blekinge län den 1 oktober--den 15 februari,

[S5]på Fårön november--januari,

[S6]på Öland i Kalmar län oktober--januari,

[S7]i Kristianstads och Malmöhus län i fråga om skogshare den 1 oktober-- den 15 februari och i fråga om fälthare oktober--december,

[S8]i Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län den 1 september--den 15 februari,

[S9]i övriga delar av riket september--februari.

[S10]Ekorre: i Gotlands, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län december--januari,

i övriga delar av riket september--februari.

[S12]Rödräv: i Norrbottens län den 1 augusti--den 15 april,

[S13]i Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län den 1 augusti--den 31 mars,

[S14]i övriga delar av riket den 1 augusti--den 15 mars.

[S15]Grävling: den 1 augusti--den 15 februari.

[S16]Hermelin och iller: september--februari.

[S17]Mård: i Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län september--mars,

[S18]i övriga delar av riket med undantag av Gotlands län december-- februari.

[S19]Lo: på renbetesfjällen i Jämtlands län den 16 februari--den 30 april,

[S20]i Västerbottens och Norrbottens län ovanför lappmarksgränsen den 16 februari--den 31 mars.

[S21]Dovhjort: i hela riket med undantag av Uppsala, Gotlands, Skaraborgs, Värmlands, Gävleborgs och Jämtlands län den 1--20 oktober och den 16 november--den 31 december,

[S22]samt dessutom i fråga om hornbärande handjur i hela riket med undantag av Uppsala, Gotlands, Hallands, Skaraborgs, Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs och Jämtlands län september.

[S23]Kronhjort: i Kristianstads och Malmöhus län med undantag av det område som anges i 15 § förordningen (1980:400) om ersättning vid vissa viltskador, m. m. i fråga om hondjur och årskalv den 16 oktober--den 30 november och i fråga om vuxna handjur med högst åtta taggar på hornen den 16 oktober--den 15 november,

[S24]i Kronobergs, Blekinge och Hallands län söder om väg 25 och väster om väg 29 och 30 över Tingsryd oktober--november.

[S25]Rådjur: i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar med undantag av Öland, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Kopparbergs och Gävleborgs län oktober--december,

[S26]på Öland i Kalmar län den 1 oktober--den 15 november,

[S27]i Norrbottens län oktober,

[S28]i övriga delar av riket med undantag av Gotlands län oktober--november,

[S29]samt dessutom i fråga om hornbärande råbock i hela riket med undantag av Gotlands län den 16 augusti--den 30 september.

[S30]Älg: på renbetesfjällen i Jämtlands län den första måndagen efter den 4 september samt påföljande tisdag och onsdag,

[S31]i Västerbottens län ovanför odlingsgränsen samt i Malå sameby den första måndagen i september samt påföljande tisdag,

[S32]i Norrbottens län ovanför lappmarksgränsen den första måndagen i september samt påföljande tisdag, dock är hondjur äldre än årskalv fridlyst.

[S33]Gräsand: i Södermanlands, Östergötlands, Kalmar och Blekinge län inom ett område längs kusten som begränsas, mot norr av gränsen mot Stockholms län, mot landets inre delar av en linje från nämnda gräns längs väg E 4 till Norrköping samt därifrån längs väg E 66 till gränsen mot Kristianstads län och mot sydväst av sistnämnda gräns samt i Gotlands län september--november,

[S34]i Kristianstads och Malmöhus län den 21 augusti--den 30 november,

[S35]i Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län den 25 augusti--den 15 november,

[S36]i Norrbottens län inom det område som ligger öster och norr om en linje dragen 100 meter in på land från Torne älvs utflöde i Bottenviken till Haparanda, därifrån längs väg 99 till Övertorneå, därifrån längs väg 400 till Kengis, därifrån över Kengisforsen--Kungstrand och längs väg 880 till Aareavaara, därifrån längs väg 400 till Parkajoki och därifrån norrut 100 meter från älv- respektive sjöstrand in på land- eller tillflödesområden till norska gränsen den 20 augusti klockan 11.00--den 15 november,

[S37]i övriga delar av Norrbottens län den 25 augusti--den 15 november,

[S38]i övriga delar av riket den 21 augusti--den 15 november.

[S39]Storskarv, kricka, bläsand, stjärtand, skedand, bergand, vigg, brunand, alfågel, svärta, sjöorre, knipa, småskrake, storskrake, ejder, sothöna och enkelbeckasin: i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands och Kalmar län inom ett område som begränsas, mot norr av gränsen mot Gävleborgs län, mot väster av en linje från norr till söder längs följande vägar och genom följande orter, nämligen väg E 4--Älvkarleby--väg 76--Frötuna--väg 276--Rosenkälla--väg 76--Stockholm--väg 73--Ösmo--väg 225--Södertälje--väg E 4--Norrköping--väg E 66--Ryssby samt mot söder av en linje längs väg 592 till Revsuddens östra spets och av räta linjer från nämnda spets över Slottsbredan och Blå Jungfrun samt vidare i bäring 25N till territorialgränsen den 16 september--den 31 januari, dock i fråga om svärta oktober--december och i Stockholms och Uppsala län, i fråga om kricka, bläsand, stjärtand, sothöna och enkelbeckasin, den 21 augusti--den 15 november,

[S40]i Kalmar och Blekinge län inom ett område längs kusten som begränsas, mot norr av sydgränsen för det ovan angivna kustjaktområdet, mot landets inre delar av en linje längs väg E 66 och mot väster av gränsen mot Kristianstads län samt i Gotlands län september--januari, i fråga om svärta dock september--december,

[S41]i Kristianstads och Malmöhus län september--december, i fråga om kricka och enkelbeckasin dock den 21 augusti--den 31 december,

[S42]i Hallands län väster om väg E 6 november--januari, i fråga om kricka, bläsand, stjärtand, skedand, sothöna och enkelbeckasin dock den 21 augusti--den 15 november,

[S43]i Göteborgs och Bohus län väster om väg E 6 november--januari, i fråga om storskarv och ejder dock oktober--januari och i fråga om kricka, bläsand, stjärtand, skedand, sothöna och enkelbeckasin den 21 augusti--den 15 november,

[S44]i Kopparbergs, Jämtlands och Västerbottens län, utom i fråga om svärta och ejder, samt i Gävleborgs och Västernorrlands län, utom i fråga om svärta, den 25 augusti--den 15 november,

[S45]i Norrbottens län, utom i fråga om svärta och ejder, inom det område som ligger öster och norr om en linje dragen 100 meter in på land från Torne älvs utflöde i Bottenviken till Haparanda, därifrån längs väg 99 till Övertorneå, därifrån längs väg 400 till Kengis, därifrån över Kengisforsen--Kungstrand och längs väg 880 till Aareavaara, därifrån längs väg 400 till Parkajoki och därifrån norrut 100 meter från älv- respektive sjöstrand in på land- eller tillflödesområden till norska gränsen den 20 augusti klockan 11.00--den 15 november,

[S46]i övriga delar av Norrbottens län, utom i fråga om svärta och ejder, den 25 augusti--den 15 november,

i övriga delar av riket den 21 augusti--den 15 november.

[S48]Grågås: i Gotlands län på huvudön och Fårön den 20 juli--den 31 augusti.

[S49]Bläsgås: i Kristianstads och Malmöhus län den 1--21 november, dock är jakt förbjuden dagligen efter klockan 11.00.

[S50]Sädgås: i Kristianstads och Malmöhus län samt i Blekinge län väster om väg 29 den 1--21 november, dock är jakt förbjuden dagligen efter klockan 11.00,

[S51]i Norrbottens län väster och norr om väg E 4 den 1--15 september.

[S52]Kanadagås: i Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands län den 21 augusti--den 31 december, dock är jakt förbjuden dagligen efter klockan 11.00,

[S53]i Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län den 25 augusti--den 15 oktober,

[S54]i övriga delar av riket utom i Gotlands och Norrbottens län den 21 augusti--den 30 november.

[S55]Dalripa och fjällripa: i Jämtlands län samt i Västerbottens och Norrbottens län ovanför lappmarksgränsen den 25 augusti--den 28 (29) februari,

[S56]i övriga delar av Västerbottens och Norrbottens län samt i Västernorrlands län den 25 augusti--den 15 november,

[S57]i Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län den 25 augusti--den 31 oktober.

[S58]Orre, tjäder och järpe: i Stockholms, Uppsala och Södermanlands län september, i fråga om orrtupp och tjädertupp i Stockholms och Uppsala län även den 10--31 januari och i Södermanlands län den 10--20 januari,

[S59]i Värmlands, Örebro, Västmanlands, Kopparbergs och Gävleborgs län den 25 augusti--den 31 oktober, i fråga om orrtupp och tjädertupp även den 10--31 januari,

[S60]i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län den 25 augusti--den 15 november, i fråga om orrtupp och tjädertupp även den 10--31 januari,

[S61]i övriga delar av riket med undantag av Gotlands län, i fråga om orrtupp och tjädertupp den 1--15 september och den 10--20 januari,

[S62]i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län, i fråga om järpe den 1--15 september.

[S63]Rapphöns: i Gotlands län den 16 september--den 20 oktober,

[S64]i övriga delar av riket med undantag av Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län den 16 september--den 15 oktober.

[S65]Fasan, endast tupp: på Öland i Kalmar län den 1 oktober--den 15 november,

[S66]i Gotlands län den 16 oktober--den 15 november,

[S67]i övriga delar av riket med undantag av Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län den 16 oktober--den 31 december.

[S68]Morkulla: i Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län den 1 juli--den 31 oktober,

[S69]i övriga delar av riket den 1 juli--den 30 november.

[S70]Silltrut: i Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län hela jaktåret,

[S71]i övriga delar av riket den 16 augusti--den 30 april.

[S72]Ringduva: i Kristianstads, Malmöhus och Hallands län den 1 augusti--den 15 april,

[S73]i övriga delar av riket augusti--december.

[S74]Korp: i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län hela jaktåret,

[S75]i Värmlands, Örebro, Västmanlands, Kopparbergs och Gävleborgs län den 16 juli--den 15 februari,

[S76]i övriga delar av riket den 1 september--den 15 februari.

[S77]Råka: i Kristianstads och Malmöhus län den 10 maj--den 28 (29) februari.

[S78]Nötskrika: i hela riket den 1 augusti--den 31 mars. Förordning (1985:823).

2 a §  I fråga om sjöfågel får länsstyrelsen besluta om begränsningar av jakttiden i januari, om detta är påkallat av viltvårdshänsyn. Förordning (1982:979).

3 §  I fråga om rödräv och grävling, som förekommer tillfälligt på ö, holme eller skär, samt årsunge av rödräv är hela jaktåret allmän jakttid, i den mån jakten behövs för att tillgodose viltvården. Samma jakttid gäller i fråga om rödräv inom område för uppfödning av nötkreatur och får, i den mån jakten behövs för att skydda kalv eller lamm.

[S2]I fråga om årsunge av grävling är juni och juli allmän jakttid, i den mån jakten behövs för att tillgodose lantbruket eller viltvården.

[S3]I fråga om grågås som uppehåller sig på besådda fält i Södertälje kommun i Stockholms län, i Tierps och Östhammars kommuner i Uppsala län, i Norrköpings och Söderköpings kommuner i Östergötlands län samt i Kalmar län är den 20 juli--den 31 augusti allmän jakttid, i den mån jakten behövs för att tillgodose lantbruket.

[S4]I fråga om kanadagås som uppehåller sig på besådda fält i Kalmar och Hallands län är den 20 juli--den 20 augusti allmän jakttid, i den mån jakten behövs för att tillgodose lantbruket.

[S5]I fråga om djur av nedan angivna arter gäller följande allmänna jakttider för jakt inom anläggning av nedan angivna slag samt inom ett avstånd av tvåhundra meter från sådan anläggning, i den mån jakten behövs för att hindra skada inom anläggningen.

[S6]Rödräv, grävling, hermelin, dvärgvessla, småvessla, iller, mård och duvhök: område för viltuppfödning, hönsgård eller därmed jämförlig anläggning hela jaktåret.

[S7]Koltrast och stare: trädgård eller annan anläggning för yrkesmässig bär- eller fruktodling juli--september. Förordning (1985:823).

4 §  Samordnad älgjakt enligt 13 § 1 mom. jaktstadgan (1938:279) börjar

 1. i Älvdalens kommun och i Transtrands församling i Malungs kommun samt i de delar av Mora och Orsa kommuner som ligger norr om Österdalälven, Orsasjön, Ore älv och Skattungen i Kopparbergs län samt i Jämtlands län med undantag av renbetesfjällen den första måndagen efter den 4 september,
 2. i Västernorrlands län den andra måndagen i september,
 3. i Västerbottens län nedanför odlingsgränsen med undantag av Malå sameby den första måndagen i september,
 4. i övriga delar av riket där sådan jakt får bedrivas den andra måndagen i oktober. Förordning (1985:823).

Ändringar

Förordning (1977:327) om ändring i jakttidsförordningen (1976:432)

  Omfattning
  ändr. 2, 4 §§; omtryck

Förordning (1978:776) om ändring i jakt- tidsförordningen (1976:432)

  Omfattning
  ändr. 1-4 §§; omtryck

Förordning (1980:853) om ändring i jakt- tidsförordningen (1976:432)

  Omfattning
  ändr. 2-4 §§; omtryck

Förordning (1981:177) om ändring i jakt- tidsförordningen (1976:432)

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1981:201) om ändring i jakttids- förordningen (1976:432)

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1982:174) om ändring i jakt- tidsförordningen (1976:432)

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1982:979) om ändring i jakttids- förordningen (1976:432)

  Omfattning
  ändr. 1-4 §§; ny 2 a §; omtryck

Förordning (1985:823) om ändring i jakttids- förordningen (1976:432)

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4, §§; omtryck
  Ikraftträder
  1986-01-01

Ändring, SFS 1987:905

  Omfattning
  upph.