Förordning (1976:518) om föreskrifter för verkställighet av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1976-06-17
Ändring införd
SFS 1976:518 i lydelse enligt SFS 2014:1123
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om verkställighet av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. Myndigheten ska samråda med Socialstyrelsen när det gäller föreskrifter som rör sociala och medicinska frågor. Förordning (2014:1123).

Ändringar

Förordning (1976:518) om föreskrifter för verkställighet av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Förordning (2014:1123) om ändring i förordningen (1976:518) om föreskrifter för verkställighet av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2015-01-01