Upphävd författning

Förordning (1979:536) om försäljning av förverkad egendom och hittegods m.m.

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1979-06-14
Ändring införd
SFS 1979:536 i lydelse enligt SFS 1990:1046
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att sådan egendom som anges i 6 § lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m. m. skall säljas av Allmateriel i Solna Aktiebolag. Förordning (1990:1046).

Ändringar

Förordning (1979:536) om försäljning av förverkad egendom och hittegods m.m.

Förordning (1990:1046) om ändring i förordningen (1979:536) om försäljning av förverkad egendom och hittegods m.m.

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1991-01-01

Förordning (2005:320) om upphävande av förordningen (1979:536) om försäljning av förverkad egendom och hittegods m.m.

Omfattning
upph.