Upphävd författning

Förordning (1979:849) om ersättning för sjukhusvård m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1979-10-11
Ändring införd
SFS 1979:849 i lydelse enligt SFS 2001:941
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
1 § har upphävts genom förordning (1999:896).
2 § har upphävts genom förordning (1994:1757).

3 §  Som sjukhus enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring räknas

 1. sjukvårdsinrättning som drivs av en sjukvårdshuvudman,
 2. annan sjukvårdsinrättning som vid utgången av år 1988 var och fortfarande är upptagen i en förteckning hos Riksförsäkringsverket över vissa sjukvårdsinrättningar som skall anses som sjukhus.

[S2]Riksförsäkringsverkets förteckning får inte omfatta inrättningar som bedriver verksamhet som innebär särskild boendeform för service och omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453). Förordning (2001:941).

4 §  Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av riksförsäkringsverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1979:849) om ersättning för sjukhusvård m.m.

Förordning (1981:945) om ändring i förordningen (1979:849) om ersättning för sjukhusvård m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1981:1230) om ändring i förordningen (1979:849) om ersättning för sjukhusvård m.m.

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1986:865) om ändring i förordningen (1979:849) om ersättning för sjukhusvård m.m

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987. Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:167
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1988:993) om ändring i förordningen (1979:849) om ersättning för sjukhusvård m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:63
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1993:56) om ändring i förordningen (1979:849) om ersättning för sjukhusvård m.m.

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1993-03-01

Förordning (1994:1006) om ändring i förordningen (1979:849) om ersättning för sjukhusvård m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1757) om ändring i förordningen (1979:849) om ersättning för sjukhusvård m.m.

  Omfattning
  upph. 2 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1999:896) om ändring i förordningen (1979:849) om ersättning för sjukhusvård m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 1 §; ändr. 3 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:941) om ändring i förordningen (1979:849) om ersättning för sjukhusvård m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2004:882) om upphävande av vissa förordningar inom området för socialförsäkring och anslutande bidragssystem

Omfattning
upph.