Upphävd författning

Förordning (1980:122) om utseende av riksmätplatser

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1980-04-10
Ändring införd
SFS 1980:122
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04
Regeringen föreskriver att de myndigheter som anges i bilaga till denna förordning skall vara riksmätplatser enligt lagen (1974:897) om riksmätplatser m.m. för de storheter som anges i bilagan.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1980:122) om utseende av riksmätplatser

Ändring, SFS 1989:527

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989, då förordningen (1985:1107) om riksprovplatser och auktoriserade provplatser m.m. och förordningen (1980:122) om utseende av riksmätplatser skall upphöra att gälla.
  2. I fråga om tidigare auktoriserade provplatser för obligatorisk eller frivillig kontroll tillämpas dock förordningen (1985:1107) om riksprovplatser och auktoriserade provplatser m.m. intill dess statens mät- och provstyrelse har beslutat om ackreditering enligt den nya lagen.
  Bilagan är inte med här.
  Omfattning
  upph.