Inaktuell version

Förordning (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra myndigheter

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1980-12-04
Ändring införd
SFS 1980 i lydelse enligt SFS 2010:546
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Utöver vad som annars följer av lag eller förordning är Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten skyldiga att lämna uppgifter till andra myndigheter enligt denna förordning. Förordning (2009:1180).

2 §  Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska på begäran lämna uppgifter om enskilda till domstol, Statens tjänstepensionsverk, eller en arbetsmarknadsmyndighet om uppgifterna behövs där i ärenden enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller annan jämförbar lagstiftning om ekonomisk förmån för enskilda eller enligt lagen (1991:1047) om sjuklön eller lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader. Förordning (2010:546).

3 §  Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska på begäran lämna uppgifter om enskildas adress, deras arbetsgivares namn och adress samt enskildas ekonomiska förhållanden och den tidsperiod en utgiven ersättning avser till följande myndigheter, om uppgifterna behövs i ärenden där:

 1. polismyndighet,
 2. åklagarmyndighet,
 3. Kronofogdemyndigheten,
 4. Skatteverket,
 5. Brottsoffermyndigheten,
 6. socialnämnd,
 7. Kriminalvården,
 8. studiestödsmyndighet,
 9. myndighet som har hand om ärenden om bostadsbidrag,
 10. offentlig sjukvårdshuvudman när det gäller ärenden om avgift för vård på enskild sjukvårdsinrättning.

[S2]Försäkringskassan ska på begäran lämna den myndighet som handlägger ärenden enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. uppgift om en enskilds dagpenning enligt 2 kap. 2 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, om uppgiften behövs i ett ärende där. Förordning (2009:1180).

Ändringar

Förordning (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra myndigheter

Förordning (1981:429) om ändring i förordningen (1980:995) om skyldighet för de allmänna försäkringskassorna att lämna uppgifter till andra myndigheter

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§; omtryck

Förordning (1989:23) om ändring i förordningen (1980:995) om skyldighet för de allmänna försäkringskassorna att lämna uppgifter till andra myndigheter

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1989-03-01

Förordning (1990:1033) om ändring i förordningen (1980:995) om skyldighet för de allmänna försäkringskassorna att lämna uppgifter till andra myndigheter

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:784) om ändring i förordningen (1980:995) om skyldighet för de allmänna försäkringskassorna att lämna uppgifter till andra myndigheter

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1397) om ändring i förordningen (1980:995) om skyldighet för de allmänna försäkringskassorna att lämna uppgifter till andra myndigheter

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1993:837) om ändring i förordningen (1980:995) om skyldighet för de allmänna försäkringskassorna att lämna uppgifter till andra myndigheter

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1995:429) om ändring i förordningen (1980:995) om skyldighet för de allmänna försäkringskassorna att lämna uppgifter till andra myndigheter

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (2003:931) om ändring i förordningen (1980:995) om skyldighet för de allmänna försäkringskassorna att lämna uppgifter till andra myndigheter

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:915) om ändring i förordningen (1980:995) om skyldighet för de allmänna försäkringskassorna att lämna uppgifter till andra myndigheter

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:1001) om ändring i förordningen (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan att lämna uppgifter till andra myndigheter

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:764) om ändring i förordningen (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan att lämna uppgifter till andra myndigheter

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2009:1180) om ändring i förordningen (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan att lämna uppgifter till andra myndigheter

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:546) om ändring i förordningen (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra myndigheter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:1659) om ändring i förordningen (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra myndigheter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2014:1289) om ändring i förordningen (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra myndigheter

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-01-01