Upphävd författning

Förordning (1982:481) om avgifter för Datainspektionens verksamhet

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1982-06-10
Ändring införd
SFS 1982:481 i lydelse enligt SFS 1997:175
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kostnaderna för datainspektionens verksamhet skall täckas genom avgifter. Avgift till datainspektionen betalas av den som

 1. erhållit licens enligt 2 § datalagen (1973:289),
 2. gör ansökan eller anmälan som avses i 7 § dataförordningen (1982:480), 1 § kreditupplysningsförordningen (1981:955) och 1 § inkassoförordningen (1981:956) samt av den som
 3. gör ansökan om medgivande enligt 11 § datalagen. Förordning (1989:693).

2 §  För handläggning hos Datainspektionen av ansökan eller anmälan som anges i 1 §2 eller 3 är avgiften 750 kr för varje påbörjad handläggningstimme. Om det finns särskilda skäl får avgiften sättas ned eller efterskänkas. Förordning (1997:175).

3 §  För licens som anges i 1 § betalas en årlig avgift på 445 kr. Om det finns särskilda skäl får avgiften sättas ned eller efterskänkas. Förordning (1997:175).

4 §  Datainspektionen beslutar om avgifter enligt denna förordning.

5 §  Datainspektionens beslut enligt denna förordning får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Om en statlig myndighet har gjort en sådan ansökan eller anmälan som avses i 7 § dataförordningen (1982:480) överklagas dock Datainspektionens beslut om avgift för handläggningen hos regeringen.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Förordning (1994:1488).

6 §  Ytterligare föreskrifter om verkställighet av denna förordning meddelas av datainspektionen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:481) om avgifter för Datainspektionens verksamhet

Förordning (1988:63) om ändring i förordningen (1982:481) om avgifter för datainspektionens verksamhet

  Omfattning
  ändr. 3, 5 §§
  Ikraftträder
  1988-04-01

Förordning (1989:693) om ändring i förordningen (1982:481) om avgifter för datainspektionens verksamhet

  Omfattning
  ändr. 1-3 §§
  Ikraftträder
  1989-08-15

Förordning (1991:603) om ändring i förordningen (1982:481) om avgifter för datainspektionens verksamhet

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1994:1488) om ändring i förordningen (1982:481) om avgifter för Datainspektionens verksamhet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:162) om ändring i förordningen (1982:481) om avgifter för Datainspektionens verksamhet

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1997:175) om ändring i förordningen (1982:481) om avgifter för Datainspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
1997-06-01

Förordning (1998:1220) om upphävande av förordningen (1982:481) om avgifter för Datainspektionens verksamhet

Övergångsbestämmelse

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som meddelats före den 24 oktober 1998.
Omfattning
upph.