Förordning (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1983-04-14
Ändring införd
SFS 1983:190 i lydelse enligt SFS 2011:1523
Ikraft
1983-05-10
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Som inkomst av anställning enligt 59 kap. 13 § 13 socialförsäkringsbalken ska anses
  1. konstnärsbidrag enligt 8 § första stycket och långtidsstipendier enligt 16 § förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer, under förutsättning att bidraget eller stipendiet lämnas under en tid av minst tre år,
  2. ersättning enligt 3 och 4 §§ förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond, under förutsättning att ersättningen lämnas under en tid av minst tre år och inte är av pensionskaraktär,
  3. arbetsstipendium från Sveriges författarfond, under förutsättning att stipendiet lämnas under en tid av minst tre år och inte är av pensionskaraktär. Förordning (2011:1523).

Ändringar

Förordning (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Ikraftträder
1983-05-10

Förordning (1992:542) om ändring i förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1992-07-01

Förordning (1998:1397) om ändring i förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:861) om ändring i förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2011:1523) om ändring i förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2012-01-15