Förordning (2019:1269) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2019-12-11
Ändring införd
SFS 2019:1269
Ikraft
2020-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-18
(Författningstext saknas)

Ändringar

Förordning (2019:1269) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond

Ikraftträder
2020-03-01