Inaktuell version

Förordning (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

Version: 2010:986

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1983-05-26
Ändring införd
SFS 1983:382 i lydelse enligt SFS 2010:986
Ikraft
1983-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Hovrätterna och kammarrätterna fastställer själva hur många nämndemän som skall finnas för tjänstgöring i domstolen. Domstolarna skall för varje län inom domstolens domkrets eller, om del av län ingår i domkretsen, för sådan del fastställa det antal nämndemän i domstolen som skall utses.

2 §  Stockholms, Göteborgs och Malmö tingsrätter fastställer själva hur många nämndemän som ska finnas för tjänstgöring i tingsrätten. För övriga tingsrätter fastställer hovrätten antalet nämndemän efter förslag av tingsrätten. Förordning (2010:986).

3 §  Förvaltningsrätterna i Stockholm, Malmö och Göteborg fastställer själva hur många nämndemän som ska finnas för tjänstgöring i förvaltningsrätten. För övriga förvaltningsrätter fastställer kammarrätten antalet nämndemän efter förslag av förvaltningsrätten. Förordning (2009:878).

4 § Har upphävts genom förordning (1988:621).

5 §  När nämndemän skall väljas skall domstolen anmäla detta till den som har att föranstalta om valet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1976:696) om antalet nämndemän i hovrätt och kammarrätt och förordningen (1979:591) om antalet nämndemän i länsrätt.
  3. Beslut om antal nämndemän som meddelats med stöd av äldre bestämmelser skall gälla till dess nytt beslut har fattats med stöd av denna förordning.
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1988:621) om ändring i förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

  Omfattning
  upph. 4 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1996:1257) om ändring i förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1112) om ändring i förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:65, Prop. 1997/98:17, Bet. 1997/98:JuU6
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (2009:878) om ändring i förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2010-02-15

Förordning (2010:986) om ändring i förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2018:424) om ändring i förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

Omfattning
upph. 2, 3 §§; ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
2018-07-01